Tiedote: Naiset viettävät Tipatonta useammin kuin miehet – terveys paras motivaattori

EHYT ry:n Kantar TNS OY:llä tehdystä kyselystä käy ilmi, että alkoholia käyttävistä kansalaisista 15 prosenttia vietti Tipatonta tammikuuta vuonna 2022. Tipaton on yhä enemmän naisten suosiossa, sillä useampi nainen kuin mies vietti tipatonta.

Eri-ikäisistä varsinkin alle 25-vuotiaat ja 35–49-vuotiaat pitivät alkoholin käytöstä taukoa kuukauden verran, kun vielä muutama vuosi sitten Tipattoman vietto oli suosituinta eläkeläisten ja yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Tuolloin naiset ja miehet olivat tasaväkisiä tipattoman vietossa.

Tipatonta viettävien määrä on hiukan vähentynyt aiemmista vuosista. Toisaalta yhä useampi vastaaja ilmoitti olevansa kokonaan raitis, eikä tipattomuus ollut tarpeen. Jopa 29 % vastaajista totesi, ettei juo lainkaan alkoholia. Raittius on ollut jatkuvasti kasvussa.   

Tipaton oli varsinkin kohtuukäyttäjien suosiossa. Heistä, jotka kertoivat yleensä juovansa alkoholia kerran kuussa tai harvemmin 18 prosenttia oli viettänyt tipatonta. Tätä useammin alkoholia käyttävistä tipattoman tammikuun oli viettänyt pienempi osa, 6–8 prosenttia.

Yli puolet jatkaa Tipatonta vielä tammikuun jälkeen

Valtaosa tipatonta viettäneistä koki muuttaneensa alkoholin käyttöä tammikuun jälkeen. Kaikkiaan 66 prosenttia tipatonta tammikuuta viettäneistä oli jatkanut sitä vielä helmikuun puolelle tai vähentänyt alkoholin käyttöä. Tänä vuonna tipatonta jatkaneita oli jonkin verran enemmän kuin viime vuonna.

Tipattoman keskeyttäminen on harvinaista, sillä vuosittain tipattoman keskeyttää vain 0–1 %. Luku on pysynyt samana vuodesta 2013. Vaikuttaa siltä, että tipattomaan tammikuuhun on helppo sitoutua.

Terveys paras motivaattori Tipattomalle

Terveyteen liittyvät syyt ovat edelleen tärkein yksittäinen peruste ryhtyä viettämään tipatonta tammikuuta, kuten aikaisempinakin vuosina. Tämä oli ollut syy yhteensä 37 prosentille tipatonta viettäneistä.

Joka neljäs vastaaja (27 %) viittasi perinteeseen: tipattomasta tammikuusta on tullut traditio.

On joukossa niitäkin, jotka haluavat haastaa itsensä viettämällä tipatonta tammikuuta. Heitä on tällä hetkellä neljännes (24 %) tipattomalla olleista. Joka kymmenes on pitänyt alkoholista vapaan kuukauden säästösyistä (11 %), ja 10 % siksi, että on halunnut laihduttaa.

Alkoholittomuuden erot eri ikäryhmissä

Tammikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan joka kolmas (32 %) 65 vuotta täyttäneistä ei käytä alkoholia lainkaan. Vähiten tällaisia henkilöitä on 25–34-vuotiaissa (12 %). Tästä ikäryhmästä joka viides (20 %) nauttii alkoholia 2–3 kertaa viikossa tai useammin, käytännössä joka toinen (48 %) 2–4 kertaa kuussa ja joka viides (21 %) enintään kerran kuussa.

Alueellisia eroja on havaittavissa, sillä kaupungeissa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla keskimääräistä suurempi osa vastaajista käyttää alkoholia suhteellisen usein.

Tammikuussa 2023 Tipaton tammikuu kannustaa pohtimaan voisiko alkoholin tilalle löytyä uusia tottumuksia. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja EHYT ry koordinoivat Tipaton tammikuu -kampanjaa ja sen viestintätoimia.

Tipaton tekee yhteistyötä Taitolaji-chatin kanssa. Chat on auki tammikuussa kolme arkiviikkoa. Chatissä voi kysyä anonyymisti asiantuntijoilta omaan alkoholin käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Kysyä voi myös läheisen tilanteeseen liittyen. EHYTin ammattilaiset keskustelevat ja ohjaavat luotettavien itseapumateriaalien pariin. Tärkeintä on ihmisten kohtaaminen. Parhaimmassa tapauksessa chatista voi saada tukea tipattomuuteen ja positiiviseen elämänmuutokseen.

Tipaton on suunnattu kaikille, jotka haluavat kiinnittää huomiota alkoholinkäyttöön, vähentää haittoja, kokeilla raittiutta tai edistää omaa hyvinvointiaan.

Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluina 7.- 18.2.2022 välisenä aikana. Haastateltu joukko edustaa maamme 18–79-vuotiasta väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.003 kpl. Tutkimuksen näyte on muodostettu monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimeksiannosta.

Tipaton.fi

Tipaton Facebook-sivu

Lisätiedot:

Muusa Kostilainen, viestinnän asiantuntija
EHYT ry/Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
puh. 044 763 1329
muusa.kostilainen@ehyt.fi

Annika Eloranta, koordinaatioyksikön päällikkö
EHYT ry/Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
puh. 050 411 0357
annika.eloranta@ehyt.fi

Päivi Tiittanen, viestintäpäällikkö
EHYT ry
puh. 050 362 0882
paivi.tiittanen@ehyt.fi