Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista.

TIEDOTE: MAAILMAN ONNELLISIN MAA, JOSSA PÄIHDEONGELMA KOSKETTAA JOKAISTA

EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto toivovat kuntapäättäjien panostavan kuntalaisten hyvinvointiin ajoissa. Se on inhimillistä ja tuo kunnalle pitkällä tähtäimellä säästöjä. Järjestöt kampanjoivat teemalla ”Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista.”

EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto toivovat kuntapäättäjien panostavan kuntalaisten hyvinvointiin ajoissa. Se on inhimillistä ja tuo kunnalle pitkällä tähtäimellä säästöjä. Järjestöt kampanjoivat teemalla ”Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista.”

Suomi on jo nyt maailman kärkeä monilla mittareilla mitattuna, mutta meillä on mahdollisuus kehittyä vielä paljon onnellisemmaksi ja paremmin voivaksi kansakunnaksi.

”Pahoinvointi, eriarvoisuus ja päihdeongelmat liittyvät kiinteästi toisiinsa. Päihde- ja peliongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan valtavasti. Tämä on asia, joka koskettaa kaikkia suomalaisia, ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Näin ei missään nimessä tarvitse olla”, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Ehkäisevä päihdetyö ehkäisee nimensä mukaisesti ongelmien syntyä. Keinot ja tieto niiden toimivuudesta meillä on, tarvitaan sitoutumista ja resursseja. Ehkäisevän päihdetyön piiriin lasketaan alkoholi, nikotiinituotteet ja huumausaineet – sekä päihderiippuvuuden tapaista riippuvuutta aiheuttava rahapelaaminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään päihteiden ja rahapelien kysyntää, saatavuutta sekä päihteiden ja rahapelien käytöstä syntyviä haittoja.

”Pitämällä huolta säästetään rahaa ja ehkäistään inhimillistä kärsimystä. Noin puolet kuntalaisten välisistä terveyseroista selittyy alkoholin ja tupakan käytöllä. Säästöjä syntyy paljon, jos kiinnitetään huomiota päihteistä ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyyn. Pienilläkin päätöksillä voi olla iso vaikutus, jos jokainen kunnan päätöksentekijä ja virkamies edistää ehkäisevää työtä omalla sektorillaan”, sanoo Koulutus Elämään Säätiön toiminnanjohtaja Sami Teikko.

Kunnan asukkaiden hyvinvointi on edellytys myös terveelle kuntataloudelle. Se, että autetaan ajoissa, on sekä kunnan että kuntalaisten etu. Järjestöjen kampanjassa esitellään tavoitteet, joilla kuntien hyvinvointia voidaan edistää ehkäisevän työn keinoin. Suomessa on 309 kuntaa, joista jokainen on keskenään erilainen. Kampanja tarjoaa suosituksia kunnan koon mukaisesti ongelmien ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

”Meidän täytyy uskaltaa unelmoida, nyt on sen aika. Korona on osoittanut, että suuretkin muutokset ovat mahdollisia, kun niihin panostetaan ja sitoudutaan. Me ansaitsemme kuntia, jossa mahdollisimman moni voi hyvin. Visiona on Suomi, jossa päihteet eivät enää ole laajamittainen ongelma”, toteaa Juha Mikkonen.

Tarkempaa tietoa kampanjasta: www.hyvinvointivaalit.fi

Lisätiedot:

EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen
p. 050 527 4780
juha.mikkonen@ehyt.fi

Koulutus Elämään Säätiön toiminnanjohtaja Sami Teikko
p. 0400 638 863
sami.teikko@koulutuselamaan.fi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) yhdistää 58 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.