Tiedote: Kaikkien kaupungissa jokainen on turvassa – Lappeenranta nostaa tänä vuonna esiin yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta

Ensimmäinen sija turvallisuusvertailussa ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että myös Lappeenrannassa moni asukas kokee ajoittain pelkoa ja tunnetta siitä, että hän ei kuulu joukkoon.

Erityisenä huolena nuoret

 Tänä vuonna tähän asiaan pureudutaan tarkemmin, sillä Lappeenranta on valittu Kaikkien kaupunki -kampanjan keulakaupungiksi, aiempina vuosina titteliä ovat kantaneet Lahti, Tampere ja Turku. 

Kaikkien kaupunki on Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston käyttöön ottama konsepti, jossa keskitytään madaltamaan päihteistä puhumisen kynnystä eri kaupungeissa. Verkosto tekee työtä ehkäistäkseen päihteiden käytön aloitusta sekä vähentääkseen niistä aiheutuvia haittoja. Kuten kaikessa terveydenhuollossa, myös päihteiden väärinkäytön parasta hoitoa on ennaltaehkäisy.

Pyrimme Lappeenrannan kaupungilla keskittymään erityisesti nuoriin, sanoo nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki Lappeenrannan kaupungilta.

– Hyvän elämän mahdollistaminen on keino ehkäistä päihteiden käyttöä. Nuorelle hyvään elämään kuuluu koulunkäynnin ohella tietysti mahdollisuudet mielekkääseen vapaa-ajan viettoon. Sen lisäksi nuoria tuetaan ja autetaan erilaisissa elämän pulmatilanteissa.

– Nuoret ovat olleet viime aikoina voimakkaasti esillä myös lisääntyneiden mielenterveysongelmien takia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo nettisivuillaan, että eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia.

– Nyt korona-aikana on erityisen tärkeää pitää nuorten harrastusmahdollisuudet auki, Kimmo Hölkki sanoo.

Turvallisuus on kaikkien oikeus  

Päihtynyt ihminen aiheuttaa usein ahdistusta ja pelkoa ja monia häiritsee ja pelottaa etenkin julkisessa tilassa tapahtuva päihteiden käyttö ja siihen liittyvät lieveilmiöt. Näistä tilastoista puuttuu osittain se, kuinka paljon turvattomuutta päihteet aiheuttavat perheissä ja muissa suljetuissa piireissä.

– Kaikkien kaupunkina haluamme tuoda julki huolemme siitä, että joillekin katu tai koti saattaa olla hyvinkin turvaton paikka, sanoo Lappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen.

– Tämän vuoden aikana aiomme järjestää muun muassa turvallisuuskävelyitä sekä antaa koulutusta ja ohjeita siitä, kuinka turvallisuutta voi parantaa.

Yhteinen projekti  

Kaikkien kaupunki -kampanjassa halutaan muistuttaa, että tuskin kukaan on tietoisesti valinnut elämäänsä päihde- tai mielenterveysongelmia, eikä halua pelotella ihmisiä muuten vaan.

Kun elämä luisuu hallinasta, on taustatalla ja tuloksena lukuisia ongelmia, jotka paitsi vaikeuttavat henkilön omaa elämää, myös heijastuvat ulkopuolisiin pelkoina ja kielteisinä asenteina.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva antaa kampanjalle täyden tukensa.

– Kaikkien kaupunki -kampanjassa Lappeenranta haluaa nostaa esille konseptin perusajatusta päihteiden vastaisesta työstä, mutta samalla haluamme tehdä kaikkemme myös sen eteen, että jokainen tuntisi kuuluvansa joukkoon ja kokisi olonsa turvalliseksi, Kimmo Jarva sanoo.

– Siksi kampanjaan osallistuu suuri joukko tahoja, niin julkisen sektorin kuin kolmannen osapuolen voimin. Tämä tulee näkymään kaupunkikuvassa pitkin vuotta muun muassa tapahtumina ja blogeina.

Lisätiedot:

Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki, Lappeenrannan kaupunki
P. 0400 154 596, kimmo.holkki(at)lappeenranta.fi

Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen, Lappeenrannan kaupunki 
P.  040 358 1443, ari-pekka.meuronen(at)lappeenranta.fi

Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen, Lappeenrannan kaupunki
P. 040 522 9373, sanna.natunen(at)lappeenranta.fi

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Sari Kajasranta, Eksote
P. 040 651 3160, sari.kajasranta(at)eksote.fi

Mukana Kaikkien kaupungissa 2022:

  • Ehkäisevän päihdetyön valtakunnallinen verkosto EPT-verkosto, joka vastaa koulutuksista ja materiaaleista
  • Lappeenrannan kaupunki
  • Eksote
  • Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat
  • Mieli, Etelä-Karjalan mielenterveys ry
  • Irti huumeista ry

Lisätiedot, EPT-verkosto:

Annika Eloranta
Yksikön päällikkö, EHYT ry/EPT-verkosto
0504110357
etunimi.sukunimi@ehyt.fi