Tiedote: International Overdose Awareness Day 31.8. kannustaa löytämään keinoja huumekuolemien ehkäisemiseksi

Elokuun viimeisenä päivänä, 31.8., vietetään kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvää päivää. International Overdose Awarness Day (IOAD) on vuonna 2001 Australiassa syntynyt kampanja, joka on levinnyt ympäri maailmaa.

Kampanjan tavoitteena on tarjota huumeisiin kuolleiden läheisille turvallinen kanava ja ympäristö, jonka kautta edesmennyttä ihmistä voi surra ilman häpeän ja syyllisyyden tunteita. Tämän lisäksi kampanjassa halutaan huomioida ne ihmiset, jotka vielä käyttävät tai ovat käyttäneet huumeita, käyttöön liittyvän häpeän vähentämiseksi. Päivän avulla tuodaan esiin huumeita käyttävien ihmisten kohteluun ja syrjintään liittyviä ongelmia, joita halutaan ratkaista.

Teemapäivä tulee näkymään päihdejärjestöjen ja Helsingin kaupungin yhteisessä puistotapahtumassa, sosiaalisessa mediassa ja joidenkin suomalaisten kaupunkien teemavalaistuksessa.

Alle 25-vuotiaiden huumemyrkytyskuolemissa kasvua yli 35 prosenttia

Huumemyrkytykset ovat yleistyneet ja kuolemantapausten määrä on kasvussa. Alle 25-vuotiaiden huumemyrkytyskuolemissa on kasvua yli 35 prosenttia edellisvuodesta.

– Suomessa kuoli vuonna 2020 huumeiden aiheuttamiin myrkytyksiin 228 henkilöä ja etenkin alle 25-vuotiaiden nuorten huumemyrkytyskuolemat ovat nousseet hälyttävästi. Se tarkoittaa, että kaipaamaan jääviä läheisiä on moninkertainen määrä, toteaa ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja Mirka Vainikka.

Kampanjalla halutaan herättää ihmisiä keskustelemaan ja huomioimaan niitä keinoja, joilla huumeisiin liittyviä myrkytyksiä voitaisiin ehkäistä. Näitä keinoja on turvata riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut huumeita käyttäville ihmiselle ja saattaa riskiryhmissä olevat ihmiset avun ja tuen piiriin.

– Huumemyrkytykseen kuolleiden muistamisen lisäksi meidän tulee kiinnittää erityinen huomio siihen, miten ehkäisemme kuolemia tulevaisuudessa. Ei voi olla niin, että huumeiden saanti on helpompaa kuin-sotepalveluiden piiriin pääsy.” Vainikka painottaa.

Keskustelu käyttöhuoneista on tervetullutta, mutta lisäksi tulee parantaa palveluita sekä vahvistaa ehkäisevää työtä esimerkiksi nuorten parissa.

Miten päivää vietetään?

Yksi näkyvimmistä tavoista teeman esiin nostamiseksi on valaista jokin näkyvällä paikalla oleva julkinen tila päivän värillä, joka on violetti (purple). Olemme saaneet mukaan useita kaupunkeja (mm. Oulu, Vantaa, Lappeenranta, Turku).

-Käykää ottamassa valaistusta rakennuksesta kuva ja jakakaa se sosiaalisessa mediassa. Kuvilla voitte näyttää,
että huomioitte kaikenlaiset ihmiset ja että jokainen ihmiselämä on arvokas, kannustaa Vainikka.

Puistotapahtuma Helsingissä Dallapen puistossa

Sininauhasäätiön ODE-hankkeen ideoima Overdose Awareness Day -puistotapahtuma järjestetään Helsingissä Dallapen puistossa. Puistotapahtumassa on paikalla järjestötoimijoita, tapahtumassa on tarjolla ruokaa ja musiikkia. Järjestäjinä ovat Sininauhasäätiö, Tukikohta ry, A-klinikkasäätiö ja Helsingin kaupunki. Vapaa pääsy!

Lisätiedot
Mirka Vainikka, EPT-verkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja, mirka.vainikka@irtihuumeista.fi., 0400 937 128
Kim Kannussaari, EPT-verkoston asiantuntija, kim.kannussaari@ehyt.fi, 050 597 7555