Tiedote: Global Drug Survey 2021 -kyselyn tulokset julki

Vuoden 2021 GDS2021-kyselyyn saatiin kansainvälisesti noin 40 000 vastausta, joiden perusteella tuotetaan 4–5 raporttia. GDS2021-raportit julkaistiin 1. joulukuuta.

Global Drug Survey (GDS) on Lontoossa toimiva riippumaton tutkimusorganisaatio, joka muodostaa kansainvälisen asiantuntijaverkoston päihteiden, terveyden, kriminologian ja yleisen politiikan aloilla. GDS:n missio on auttaa tekemään päihteiden käytöstä turvallisempaa riippumatta päihteiden oikeudellisesta asemasta. GDS-verkkokysely on anonyymi ja toimii salatulla alustalla, ja se on tutkimuseettisesti hyväksytty Iso-Britanniassa sijaitsevan yliopiston, University College Londonin, kautta.

Vuoden 2021 GDS2021-kyselyyn saatiin kansainvälisesti noin 40 000 vastausta, joiden perusteella tuotetaan 4–5 raporttia. GDS2021-raportit julkaistaan 1. joulukuuta (22.00 GMT) ja ne kattavat seuraavia aiheita:

1. Kuinka COVID muutti huumeiden käyttötapoja ja sitä, miten niitä välitetään?

2. Kannabis: esiintyykö lääkekannabiksen käyttäjien keskuudessa riippuvuusongelmaa, ja ovatko ihmiset kiinnostuneita standardisoiduista THC-yksiköistä kannabistuotteissa, kuten alkoholissa?

3. Alkoholi: katuivatko ihmiset juopumista tavallista useammin koronasulun aikana?

4. Nautinnon maksimointi ja haittojen minimointi:  eri huumeiden vertailu

5. Psykedeelit: päivitys mikroannostelusta

GDS Suomi-kyselyn tuloksiin ja nykyiseen kyselyyn liittyen voi olla yhteydessä GDS:n Suomen maakoordinaattoriin, YT Aleksi Hupliin aleksihupli@gmail.com

Vastineeksi raporteista, joissa korostetaan kunkin maan kannalta tärkeimpiä havaintoja, GDS pyytää media- ja muita yhteistyötahoja mainostamaan kyselyä sosiaalisten ja muiden medioiden kautta tämänkertaisen aineistonkeräysjakson ajan. 

Jos haluat liittyä GDS mediakumppaniverkostoon, johon kuuluvat mm. Guardian, Vice, Zeit-on-Line, La Repubblica, Mixmag, The Journal.IE sekä monet muut EU:ssa, Pohjoismaissa ja Aasiassa toimivat mediaorganisaatiot, kyselyn perustaja Prof. Adam Winstockilta voi kysyä lisätietoja adam@globalrugsurvey.com 

Ensi vuoden GDS2022-kyselyyn voi vastata suomeksi osoitteessa https://www.globaldrugsurvey.world/s3/d9546123cc43