Tapahtuma: Jokaisella on oikeus päihdepalveluihin – eduskuntavaalien ehdokasinfo verkossa 13.2.

Silloin, kun päihteiden käytöstä aiheutuu haittoja, ja ihminen hakee apua ja tukea, tulee palveluihin päästä nopeasti ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä.
Julkisten palveluiden lisäksi Suomessa on laaja järjestösektori, jolla on paljon osaamista päihdetyöstä sekä päihteitä käyttävien että heidän läheistensä tuesta.

EHYT ry ja EPT-verkosto järjestävät eduskuntavaaliehdokkaille kaksi ehdokasinfoa, jossa on tarkoitus syventyä päihdepoliittisiin teemohin. Toinen info järjestetään 14.2. klo 16:00 teemalla Hyvinvointia ilman päihdehaittoja.

Aika: 16-17
Paikka: Microsoft Teams

OHJELMA

Tervetuloa vaikuttamaan ihmistä ja elämää kunnioittavaan päihdepolitiikkaan

Osio 1: Oikeus päihdepalveluihin on turvattava

Miten päihdepalveluita tulisi kehittää niin, että jokaisella apua tarvitsevalla olisi mahdollisuus päästä palveluiden piiriin?
Myös läheisillä on oikeus saada apua, miten oikeus voisi toteutua?
– Tuula Sillanpää, päihdeasiamies, EHYT ry

Kysymyksiä ja keskustelua

Osio 2: Järjestöjen osaaminen käyttöön

Mikä on järjestöjen rooli päihdepalveluissa ja haittoja vähentävässä työssä? Esimerkki paikallisjärjestöstä.
Kuinka järjestöjen työtä tukemalla turvataan kansalaisjärjestöjen toimintakyky ja kansalaisten äänen kuuleminen?
– Helena Syväranta, toiminnanjohtaja, Kipinä ry

Kysymyksiä ja keskustelua


Tervetuloa osallistumaan yhteiseen keskusteluun päiheteemoista ja vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin. Seminaari järjestetään verkkoalusta Teams:illa.

Ilmoittaudu tästä: www.lyyti.fi/reg/oikeus_paihdepalveluihin_info

Tutustu koko kampanjaan: www.hyvinvointivaalit.fi

Vaikuta. Ole osa ihmistä ja elämää kunnioittavaa päihdepolitiikkaa.