Vastuuton markkinointi lisää lasten ja nuorten nikotiinituotteiden käyttöä

Vastuuton markkinointi lisää lasten ja nuorten nikotiinituotteiden käyttöä

Miksi uudet nikotiinituotteet kiinnostavat nuoria? Kaiken takana on tupakka- ja nikotiiniteollisuus, joka markkinoi häikäilemättömästi tuotteita nuorille ja lapsille. Lasten ja nuorten terveyden suojaamiseksi tarvitaan muun muassa aikuisten vastuunkantoa sekä lainsäädännön toimia.

Tiedote: Alkoholipoliittisissa päätöksissä katse lapsiin ja perheisiin

Tiedote: Alkoholipoliittisissa päätöksissä katse lapsiin ja perheisiin

Alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäville henkilöille, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia ongelmia ja haittoja. On olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että alkoholin saatavuuden rajoittaminen on tehokkain keino kulutuksen ja haittojen vähentämisessä. Tällä hetkellä kaupan ala ajaa voimakkaasti saatavuuden lisäämistä vaatimalla viinejä myytäväksi päivittäistavarakauppoihin. Asiantuntija-arvioiden mukaan muutos toisi mahdollisesti ruokakauppoihin myös väkevät alkoholijuomat, koska…

Koulutus:  Mitä tapahtuu lasten ja nuorten ehkäisevälle päihdetyölle, kun sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu? Webinaari ti 13.12. klo 13-15
|

Koulutus:  Mitä tapahtuu lasten ja nuorten ehkäisevälle päihdetyölle, kun sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu? Webinaari ti 13.12. klo 13-15

Hyvinvointialueiden perustaminen luo päihdetyön lakisääteisiin tehtäviin uuden hallintotason, minkä vuoksi syntyy myös kokonaan uusia yhdyspintoja yhteistyölle järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa. Mitä tämä tarkoittaa lasten ja nuorten parissa tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle? Mitä kehittämismahdollisuuksia ja uusia tilaisuuksia yhteistyölle muutos tuo mukanaan?  Mitkä asiakasryhmät sote-uudistuksen rajapinnoilla ovat vaarassa jäädä näkymättömäksi suurien muutoksien keskellä?

Artikkeli: Suomalaisten pelot ja haaveet -kyselytutkimus kertoo maailmankuvan muutoksesta
|

Artikkeli: Suomalaisten pelot ja haaveet -kyselytutkimus kertoo maailmankuvan muutoksesta

Ylen keväällä teettämän Suomalaisten pelot ja haaveet -kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat huolissaan mm. sodan uhasta ja kansainvälisen politiikan vaikutuksesta elämään. Turvallisuudentunne oli järkkynyt jo valmiiksi koronapandemian vuoksi, kun hyökkäyssota Ukrainassa alkoi. Tutkimuksessa yli puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että heidän maailmankuvansa on muuttunut. Vastauksissa kuvaillaan mm. turvallisuuden tunteen menettämistä ja luottamuksen rapautumista päättäjiä ja mediaa kohtaan. Myös ilmastonmuutos huolettaa erityisesti nuoria.

Blogi: Hakisitko mulle pari juomaa? – nuori saa alkoholia yleensä läheiseltä aikuiselta
|

Blogi: Hakisitko mulle pari juomaa? – nuori saa alkoholia yleensä läheiseltä aikuiselta

Tutkimusten mukaan alkoholia juovat alaikäiset saavat alkoholin yleisimmin läheiseltä aikuiselta. Alkoholin tarjoaminen nuorelle valvotusti ei ole toimivaa päihdekasvatusta. Sen sijaan avoin keskusteluilmapiiri ja rajojen asettaminen toimivat nuorten itsensä mukaan tehokkaammin.

BLOGI: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI ON KUNTIEN YKKÖSTEHTÄVÄ
|

BLOGI: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI ON KUNTIEN YKKÖSTEHTÄVÄ

Tulevaisuudessa kunnan merkittävimmät järjestämisvastuut koskevat varhaiskasvatusta ja perusopetusta sote-asioiden siirtyessä maakunnille. Kuntien on pystyttävä turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut haastavasta tilanteesta huolimatta. Hyvin järjestetty ja resursoitu palvelu toimii usein myös ennaltaehkäisevänä toimintana.