Blogi: Emme halua viinejä ruokakauppoihin, eikä niitä sinne tarvita

Yhtälö menee todennäköisesti nimittäin näin: Viinien vähittäismyynnin tuominen ruokakauppoihin merkitsee väistämättä ja ennen pitkää myös väkevien alkoholijuomien tuloa ruokakauppoihin. Tarjonnan lisääntyminen lisää päihteiden kulutusta. Ja lopulta: kasvava kulutus lisää päihdehaittoja, joista eniten ja nopeimmin kärsivät päihderiippuvuuteen sairastuneet ja heidän läheisensä.

Blogi: Välitetään nuorista – ei välitetä heille alkoholia

Alaikäiselle ei tarvitse välittää päihteitä, vaikka se tuottaisikin nuorelle pettymyksen. Nuoren päihdekokeilut voivat liittyä sosiaaliseen paineeseen, kokeilunhaluun, itsenäistymiseen tai muihin tekijöihin. Aiheesta kannattaa keskustella nuoren kanssa ja haastaa nuorta pohtimaan sitä, onko päihteiden käyttö sittenkään välttämätöntä.

Tiedote: Läheisten päihteiden käyttö ja mielenterveyden haasteet huolettavat suomalaisia

Päihteiden käyttö horjuttaa koko perheen hyvinvointia. Tuore kysely osoittaa, että kolmasosa suomalaisista on huolissaan läheisen päihteiden käytöstä tai mielenterveyden haasteista. Huoli kuormittaa erityisesti alle 35-vuotiaita heikossa sosioekonomisessa asemassa olevia naisia. Palveluissa tulee huomioida myös läheisten jaksaminen ja kehittää yhteistyötä ammattilaisten kanssa.

Tiedote: Alkoholipoliittisissa päätöksissä katse lapsiin ja perheisiin

Alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäville henkilöille, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia ongelmia ja haittoja. On olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että alkoholin saatavuuden rajoittaminen on tehokkain keino kulutuksen ja haittojen vähentämisessä. Tällä hetkellä …

Lue lisääTiedote: Alkoholipoliittisissa päätöksissä katse lapsiin ja perheisiin

Ei viinejä ruokakauppoihin – myynnin vapauttaminen toisi lukuisia haittoja

Eduskuntavaalien alla on julkiseen keskusteluun noussut ajatus alkoholin myynnin laajentamisesta niin, että viinejä voisi jatkossa ostaa ruokakaupasta. Myynnin laajentamisen taustalla on sekä poliittisia tahoja, että elinkeinoelämän toimijoita. Terveyttä- ja hyvinvointia edistävät järjestöt ovat huolissaan alkoholin myynnin laajentamisesta.

Artikkeli: Kansalaisjärjestöt tukivat Irlantia saamaan tuotetiedot alkoholituotteisiin

Syyskuun puolessa välissä kansainväliset järjestöt yhdistivät voimansa ja tukivat irlantilaisia toimijoita alkoholihaittojen vähentämistyössä. Irlannissa toiveena on saada alkoholituotteiden etiketteihin tarkat tuotetiedot sekä varoitustekstit, jotta kuluttajat saisivat tarpeellista tietoa alkoholijuomista.

Alcohol Action Ireland sai kansalaisjärjestöiltä ja muilta toimijoilta 61 puoltavaa kannanottoa, joissa kannatettiin ehdotusta alkoholituotteiden tuotetiedoista. Myös EHYT ry ja EPT-verkosto ottivat kantaa uudistuksen puolesta.