Artikkeli: EPT-verkosto vakiinnutti asemansa

EHYTin koordinoimaan Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoon kuuluu tällä hetkellä 63 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Vuonna 2022 EPT-verkosto saavutti tärkeän askeleen päästessään jäseneksi STM:n Kansanterveyden neuvottelukunnan mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaostoon.