Päihdepäivät striimaus
|

Artikkeli: Päihdepäivät järjestettiin 11.-12.5. toistamiseen verkossa Helsingin Kulttuuritalolta striimattuna

EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjestivät Päihdepäivät toistamiseen verkossa, ja seminaarit striimattiin Helsingin Kulttuuritalolta toukokuun toisella viikolla. Kaksipäiväisessä verkkotapahtumassa oli monipuolinen seminaariohjelma ammattilaisille, vapaaehtoisille, opiskelijoille sekä muille päihde- ja mielenterveysaiheista kiinnostuneille. Tapahtuma keräsikin verkossa noin 1000 kävijää. Päihdepäivillä puhujia oli yhteensä 152.

EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjestivät Päihdepäivät toistamiseen verkossa ja seminaarit striimattiin Helsingin Kulttuuritalolta toukokuun toisella viikolla. Kaksipäiväisessä verkkotapahtumassa oli monipuolinen seminaariohjelma ammattilaisille, vapaaehtoisille, opiskelijoille sekä muille päihde- ja mielenterveysaiheista kiinnostuneille. Tapahtuma keräsikin verkossa noin 1000 kävijää. Päihdepäivillä puhujia oli yhteensä 152.

16 verkkoseminaarin lisäksi järjestettiin alku- ja loppuseminaarit. Alkuseminaarissa puhuivat EPT-verkoston puheenjohtaja ja Koulutus elämään -säätiön toiminnanjohtaja Sami Teikko, sekä kehittämispäällikkö Hanna Heikkilä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Lisäksi alkuseminaarissa kuultiin Sara Dinwiddien (Project manager, IQ Sverige) puheenvuoro Drinking Like the Nordics – A comparative Study on Attitudes to Alcohol.

– Tämä oli toinen kerta, kun järjestimme Päihdepäivät verkossa. Puhujat ja seminaarisuunnittelijat ovat viime syksystä lähtien tehneet valtavan suunnittelutyön, ja puheenvuorot olivat todella onnistuneet. Tapahtuman tuotanto sujui todella saumattomasti yhteistyössä Pukki Visualsin, Globexin ja Kulttuuritalon kanssa, vaikka toki tämän kokoisessa tapahtumassa tulee aina yllätyksiä ja viime hetken muutoksia, asiantuntija Cilla Schroeder EPT-verkostosta kertoo.

Marginaalista samanvertaiseksi

Seminaarien kattoteemana oli Marginaalista samanvertaiseksi – Jokainen ihminen on samanarvoinen riippumatta taustastaan tai elämäntilanteestaan. Seminaarit käsittelivät ajankohtaisia aiheita mm. erilaisia riippuvuuksia, kohtaamista ja päihdepolitiikkaa sekä ihmisoikeuksia. Keskiviikon 11.5. ohjelma Päihdepäivillä alkoi Puhutaan rahapelaamisesta -verkoston Rahapelaaminen puheeksi -seminaarilla. Verkostoon kuuluvat A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS, Peliklinikka, Peluuri, Pelituki, Sininauhaliitto, Sosped-säätiö, THL ja Tiltti.

Korona-aikana on puhuttu paljon nuorten tarpeiden huomioimisesta. Keskiviikon ohjelma jatkuikin seminaarilla Toimivia menetelmiä nuorten kohtaamiseen, jonka järjesti NUMPA – Nuorten mielenterveys-ja päihdetyö: tutkittua tietoa yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen (Nuorisotutkimusseura, A-Klinikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punaisen Ristin nuorten Turvatalotoiminta), Päivyt, Kuntaliitto ja Kohtaamiskoulutus. Seminaarissa todettiin, että tarvitaan aktiivisia, nuorisoystävällisiä ja moniammatillisia toimia nuorten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Keskiviikkona kuultiin myös Kannabis – Näkökulmia kannabiksen laillisen aseman muuttamiseen -seminaari, jonka järjesti Raittiuden Ystävät ry ja EHYT ry. Seminaari tarjosi tietoa kannabis-asiaan perehtyneiden lääkäreiden, tutkijoiden, poliisin ja lakia säätävän poliitikon antamana. Päihdepäivien osallistujista huomattava osa työskentelee ammateissa, joissa joudutaan tekemisiin paljon sekä nuorison että huumeita kokeilevien tai käyttävien kanssa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että näissä ammateissa työskentelevillä on kattava tietämys ja ymmärrys kannabiksen käytöstä ja sen seurauksista.

Keskiviikkona puhuttiin myös sosiaalisista ihmisoikeuksista -mitä ne tarkoittavat sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa? Seminaarin järjesti Ihmisoikeusliitto. Iltapäivällä puhuttiin vielä Päihde- ja mielenterveysoikeuksista. Seminaari käsitteli ihmisoikeustematiikkaa päihde- ja mielenterveysoikeuksien näkökulmasta. Lisäksi ääneen pääsivät vertaiset, vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat toimijoina. Iltapäivän seminaarin järjestivät A-klinikkasäätiö, Stop Huumeille ry, Diakonissalaitos, A-Kiltojen liitto ry ja Nuorisoasuntoliitto ry.

Humaania päihdepolitiikkaa ry:n seminaari Päihdepolitiikan toivotut ja ei-toivotut vaikutukset toi esille nykyisen päihdepolitiikan hyöty- ja haittavaikutuksia. Keskiviikkona päästiin seuraamaan myös ruotsinkielistä seminaaria Att bryta brotts- och marginalisenringsspiralen hos unga, jonka järjesti Mette Strauss (Kran rf).

Torstain 12.5. ohjelma starttasi nikotiiniton Suomi 2030-tavoitteella ja seminaareissa käsiteltiin mm. häpeää

Torstaina Päihdepäivillä keskusteltiin nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisystä Filha ry:n ja EHYT ry:n seminaarissa. Savuton ja nikotiiniton Suomi 2030 -tavoitteeseen on alle kahdeksan vuotta aikaa. Keskeisimmät haasteet tavoitteen saavuttamiseksi liittyvät nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen ja aloittamisen ehkäisyyn eri kohderyhmillä sekä tupakkateollisuuden, erityisesti nuorille markkinoimiin, uusiin nikotiinituotteisiin.

Nikotiinituotteiden markkinointi ja välitys näkyvät yhä selvemmin sosiaalisessa mediassa. Tuotteita on helppo hankkia, mutta käyttäjillä ei kuitenkaan aina ole tietoa siitä, miten paljon nikotiinia ja muita terveydelle haitallisia aineita tuotteet sisältävät. Lue lisää aiheesta Filha ry:n verkkosivuilta.

Torstain ohjelmassa oli myös seminaari Vangista tavikseen -rikollisuudesta irtautumisen monet haasteet. Seminaarin järjestivät Kriminaalihuollon Tukisäätiö ja Rikosseuraamuslaitos. A-klinikkasäätiön seminaari Stigmaa purkavat sanat ja kuvat herätti paljon keskustelua myös somessa. Mitä mä teen tän asiakkaan kanssa – ilmoitusvelvollisuudesta ja salassapidosta -seminaarin järjesti puolestaan EPT-verkoston huumetyöryhmä.

Koronapandemian aikana urheiluharrastussektori on kokenut kovia ja erityisesti lapsille/nuorille suunnatut urheiluharrastustoiminnan rajoitteet ovat vaikuttaneet negatiivisesti lasten terveeseen kehitykseen. Seminaari Harrastustoiminta päihdetyön ja terveyden edistämisen mahdollistajana antoi ajankohtaisen kokonaiskuvan siitä, miten urheiluharrastukset edistävät ehkäisevää työtä ja hyvinvointia. Seminaarin järjestivät Elmäni Sankari, Suomen Syöpäyhdistys ja Mieli ry.

Kokemusasiantuntijat ovat tuoneet esille nykyiseen palvelujärjestelmäämme liittyviä haasteita, joista yksi liittyy siihen, ettei korvaushoidon lopettamista suunnitteleville asiakkaille ole luotuna selkeää prosessia. Korvaushoidon onnistunut lopettaminen on uudenlainen vaihe identiteetin muutostyölle, ja asiakkaat tarvitsevat lopettamisen jälkeen kuntoutusta ja tukea uudenlaisessa elämäntilanteessaan. Opioidikorvaushoidosta irrottautuminen – seminaarin järjestivät Kalliolan klinikka oy ja Helsingin kaupunki.

Tukikohta ry:n järjestämässä seminaarissa Monimuotoinen päihdetyö – Tor-verkossa ja kaduilla käsiteltiin etsivän päihdetyön muotoja ja pohdittiin kohtaamisen käytäntöjä erilaisissa ympäristöissä – sähköisessä auttamistyössä sekä kaduilla tapahtuvassa työssä. Lisäksi puheenvuoroissa tarkasteltiin Tor-verkon ilmiöitä sekä haastavissa elinolosuhteissa elävien ihmisten asemaa ja heidän palveluntarpeitaan. Lisäksi keskusteltiin työssäkäyvien ja opiskelijoiden päihteiden käyttöön liittyvistä haasteista ja siitä, miksi palvelut ja apua tarvitsevat eivät aina kohtaa.

Torstaina käsiteltiin myös päihteitä käyttävien odottavien vanhempien ja vauvaperheiden kokemaa häpeää. Voimakas häpeän tunne vaikeuttaa hoitoon hakeutumista ajoissa, vaikka äiti on peloissaan ja huolissaan siitä, miten sikiö kehittyy ja onko lapsi terve. Raskaaksi tuleminen on monelle äidille ja tulevalle isälle mahdollisuus muutokseen ja päihteettömään elämään. Ymmärtämällä paremmin häpeän syntymekanismeja ja vaikutusta hoitoon hakeutumiseen ammattilainen kykenee paremmin tunnistamaan vanhemman päihdeongelmat ja sitouttamaan heitä kuntoutukseen. Seminaarin järjesti Ensi- ja turvakotien liitto ry.

Loppuseminaarissa puhuivat Riku Rantala ja Emilia Kujala sekä Yrmy Ikonen, EPT-verkoston koulutustyöryhmän puheenjohtaja ja A-kiltojen liiton toiminnanjohtaja. Emilia Kujalan aiheena oli Toipumista suorittamassa -toipumistarinat, häpeä ja riittämättömyys.

Maksuttomat miniseminaarit ja virtuaalinen messualue kiinnostivat yleisöä

Päihdepäivillä oli myös maksutonta ohjelmaa tarjolla molempina päivinä. Ilmaisohjelmaan kuului 17 vartin mittaista miniseminaaria monipuolisista aiheista sekä monipuolinen virtuaalimessualue, jossa oli mahdollista kerätä virtuaaliseen messukassiin esitteitä, ja lähettää ne kätevästi omaan sähköpostiin. Näytteilleasettajiin kuului niin järjestöjä kuin yrityksiäkin, jotka tuottavat päihdepalveluja ja antavat neuvontaa.

Virtuaalimessuilla oli mahdollista tutustua 13 näytteilleasettajaan: A-Kiltojen Liitto ry, EHYT ry, EPT-verkosto, Ensi- ja turvakotien liitto, Esperi Care oy, Humana, Kostamokoti Oy, Mavita Oy, Myllyhoitoyhdistys ry, Rikosseuraamuslaitos, Tervassalon Päihdeklinikka Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Vak ry, Mikkeli-yhteisö ja Kankaanpään A-koti.

– Osallistujien palautteiden perusteella osalle etätapahtuma verkossa toimii paremmin kuin tapahtuma paikan päällä. Etänä pystyy keskittymään hyvin ja siirtymään seminaarista toiseen jouhevasti. Silti monet kaipaavat jo paikan päälle, toteaa Cilla Schroeder EPT-verkoston koordinaatiotiimistä.

Ensi vuoden Päihdepäivien suunnittelu on jo käynnissä, ja vuonna 2023 pyrimme tuomaan ohjelmaan enemmän työkaluja ammattilaisten työn tueksi sekä enemmän toiminnallisia elementtejä. Nähdään 10.–11.5.2023 Päihdepäivillä!

Voit osallistua EPT-verkoston Päihdepäivät-arvontaan Facebook-sivullamme: Tykkää sivustamme, klikkaa tykkää arvontapostaukseen ja
kerro mitä seminaareja seurasit Päihdepäivillä tai mitä olet oppinut Päihdepäivien aikana? Arvomme muumimukin osallistujien kesken!

Ehyt ry:n Slideshareen on lisätty Päihdepäivien seminaarien esitysmateriaaleja.