Veckan för förebyggande rusmedelsarbete 2019 på svenska

Veckan för förebyggande rusmedelsarbete 2019: Temat är cannabis

Årets vecka för förebyggande rusmedelsarbete går av stapeln vecka 45, 4–10.11.2019. Meddelanden och bloggar kommer att publiceras under veckan i fråga.
Är du intresserad av att delta i veckan för förebyggande rusmedelsarbete eller beställa material?
Här hittar du mer information (på finska)
Meddela ditt eget evenemang till veckans händelsekalendern med hjälp av
denna blankett.

Vill du beställa en avgiftsfri kurs om cannabis? Mer information finns på webbsidorna för interventionsprojektet för unga cannabisanvändare: kannabishanke.fi/cannabisintervention-for-unga-cannabisanvandare/

Fakta om användning av cannabis:

Under 2010-talet har det blivit allt vanligare att pröva och använda cannabis, framför allt bland unga vuxna. Trenden är störst bland personer inom åldersgruppen 25–34 år. Av dem har nästan hälften åtminstone prövat på cannabis. Det bör dock konstateras att bland de yngre åldersgrupperna har tendensen att pröva på cannabis inte ökat. Av barnen i grundskoleålder har mindre än en tiondedel prövat på cannabis. Bland gymnasieeleverna är andelen mindre än 15 % och bland yrkesskolstuderandena omkring en femtedel. De flesta använder cannabis bara några gånger. Majoriteten av finländarna har aldrig prövat på cannabis.

Användningen av cannabis kan leda till psykiskt och socialt beroende. Stora användningsmängder och långvarig användning kan också leda till fysiska abstinenssymptom. Beroenderisken påverkas bl.a. av hur stora mängder cannabis personen har använt och hur ofta.

Cannabis kan minska ångestkänslan under berusningstillståndet, men forskning visar att långvarig användning av cannabis ökar risken för ångest och förvärrar befintliga ångeststörningar. Cannabis ökar också risken för panikattacker.

Mer information: kannabishanke.fi/cannabisintervention-for-unga-cannabisanvandare/ och yad.fi/huume/kannabis/ (på finska)

Sant eller falskt: Man får alltid bra fiilis när man röker gräs

Den som använder cannabis kan känna mindre ångest och kanske uppleva ett lyckorus i berusat tillstånd. Långvarig användning av cannabis kan däremot öka risken för ångest och förvärra den ångest som man redan kanske har. Cannabis ökar också risken för panikattacker. Användning av cannabis är alltid förknippad med individuella risker som påverkas av många enskilda faktorer. Forskarna har upptäckt bland annat följande risker:
Direkta skadeverkningar (stora doser, oerfarna användare):
Sämre koncentrationsförmåga, minne och psykomotorik
Ångest, panik, rädslor
Förföljelseidéer, andra psykossymptom, bakomliggande psykiskt problem som förvärras, illamående
Inåtvändhet
Skadeverkningar av långvarig användning:
Beroende
Effekter på den kognitiva prestationsförmågan, bl.a. koncentrationsförmågan och minnet
Psykiska problem: depression, ångest och psykos som kan förvärras
Passivitet och apati
Kronisk hosta, lungsymptom, problem i mun och svalg, då man röker cannabis
Risk för nedsatt fertilitet hos kvinnor; cannabis tränger igenom livmodern och går över i modersmjölken
Ökad risk för prostatacancer och risk för nedsatt potens hos män

Mer information: kannabishanke.fi

Sant eller falskt: Nog kan man köra bil fast man dragit några bloss

Cannabis hör till gruppen depressanter; det innebär att användarens reaktionsförmåga och koncentrationsförmåga försämras och att uppfattningen av avstånd och hastigheter förvrängs. Cannabis påverkar det centrala nervsystemet, och i och med att observations- och reaktionsförmåga är kraftigt nedsatta i berusat tillstånd ökar olycksfallsrisken framför allt i trafiken. Det berusade tillståndet som påverkar körförmågan varar några timmar. Effekten av cannabis syns dock mycket längre i blodproven.

I Finland har inga gränser fastställts för olika typer av narkotika på samma sätt som promillegränserna för alkohol. I trafiken gäller nolltolerans i fråga om narkotika.
Mer information: www.päihdelinkki.fi ja www.liikenneturva.fi