Missio: Tuloksekasta ja puhuttelevaa ehkäisevää päihdetyötä

Visio: Yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää omaa parasta mahdollista arkeaan.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto on syntynyt yhteisen keskustelun ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämisen tarpeesta. Siihen kuuluu lähes 50 sote-alan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.  Moniäänisessä joukossa on yleishyödyllisiä järjestöjä, palveluntuottajia ja potilasjärjestöjä, joista jokainen tuo verkostoon edustamansa kohde- ja asiakasryhmän äänen.

Yhteistyön tuloksena järjestöjen kansalais- ja vaikuttamisviestintä vahvistuu, toiminnan tulokset ja vaikutukset lisääntyvät ja innovatiiviset avaukset helpottuvat.  Jäsenten yhteistyötä fasilitoi verkostotyön ja eri alojen asiantuntijoista muodostuva neljän hengen tiimi. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan työryhmissä, joiden puheenjohtajina toimii jäsenorganisaatio ja valmistelijana fasilitointitiimin asiantuntija. Puheenjohtajat muodostavat EPT-verkoston johtoryhmän, joka seuraa ja arvioi toimintaa ja linjaa viestintää.

Vaalimme yhteisessä tekemisessä sitoutunutta, rohkeaa ja joustavaa toimintakulttuuria. Verkostotyö tuottaa jäseniä ja laajempia kohderyhmiä hyödyttäviä toimia, jotka ovat kansalaisviestintä, edunvalvonta, yhteiskehittäminen ja koulutus.

Näkyvimpiä yhteistoiminnan muotoja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (vaalikampanjat, Tipaton tammikuu, Ehkäisevän päihdetyön viikko, #eituomita, Kaikkien kaupunki) sekä koulutukset ja seminaarit (Päihdepäivät, sote-seminaarit, muut koulutukset).

EPT-verkoston strategia löytyy täältä: ept-verkosto.fi/strategia

Mikäli olet kiinnostunut verkoston jäsenyydestä, ota yhteyttä kari.vuorinen@ehyt.fi