|

Lausunto: Lausunto esitysluonnoksesta laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi EPT-verkoston asiantuntijaa kuultavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien esitysluonnosta laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Verkosto on jo aiemmin lausunut samasta aiheesta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi EPT-verkoston asiantuntijaa kuultavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien esitysluonnosta laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Verkosto on jo aiemmin lausunut samasta aiheesta. Esitystä on muutettu edellisen lausuntokierroksen perusteella ja lausuimme myös siihen liittyen.