Koulutus: Miten kohdata päihteitä käyttävä tai sekavasti käyttäytyvä ihminen? Lappeenranta ti 17.5. klo 13-15.

Osana Lappeenrannassa toteutettavaa Kaikkien kaupunki -kampanjaa, järjestetään etäkoulutus päihteitä käyttävän henkilön kohtaamisesta.

Liity ti 17.5. klo 13 – 15 järjestettävään koulutukseen tästä

Koulutuksen sisältö
– Kaikkien kaupunki? Mitä meidän on hyvä tietää?
– Kokemusasiantuntija kertoo: kuinka kohdata päihteitä käyttävä ihminen?
Koulutuksen kohderyhmä
Työntekijät, jotka kohtaavat työssään päihtyneitä ihmisiä. Esimerkiksi kirjastotyöntekijät, ohjaajat, vartijat, myyjät, kuljettajat julkisessa liikenteessä, info- ja palvelutiskeillä työskentelevät ja muut virkailijat.

Koulutuksen lähtökohtana on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä eikä pelkkinä järjestyshäiriöinä. Pienikin muutos vuorovaikutuksessa voi helpottaa kanssakäymistä.
Koulutus ei ole puhejudoa, vaan avaamme kuulijoille päihdehäiriöitä ja keskustelemme teemasta yhdessä. Koulutuksessa käydään läpi taustailmiöitä, pohditaan kohtaamiseen liittyviä tilanteita ja ajatusmalleja.
Koulutuksen toisessa osiossa kokemusasiantuntija kertoo omasta taustastaan päihteiden käyttäjänä ja siitä, miten hän koki kohtaamiset kadulla ja julkisessa tilassa.