Koulutus: Miten kohdata päihteitä käyttävä tai sekavasti käyttäytyvä ihminen? Lappeenranta ti 18.10. klo 14 – 16

Osana Lappeenrannassa toteutettavaa Kaikkien kaupunki -kampanjaa, järjestetään koulutus päihteitä käyttävän henkilön kohtaamisesta
tiistaina 18.10. klo 14.00 – 16.00 Lappeenrannan kirjaston monitoimitila Ollissa (kauppakeskus IsoKristiina)

Koulutuksen kohderyhmä
Työntekijät, jotka kohtaavat työssään päihtyneitä ihmisiä. Esimerkiksi kirjastotyöntekijät, ohjaajat, vartijat, myyjät, kuljettajat julkisessa liikenteessä, info- ja palvelutiskeillä työskentelevät ja muut virkailijat.

Koulutuksen sisältö
– Kaikkien kaupunki? Mitä meidän on hyvä tietää?
– Kokemusasiantuntija kertoo: kuinka kohdata päihteitä käyttävä ihminen?

Ilmoittaudu koulutukseen tästä. (mukaan mahtuu 60 ilmoittautunutta)

Koulutuksen lähtökohtana on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä eikä pelkkinä järjestyshäiriöinä. Pienikin muutos vuorovaikutuksessa voi helpottaa kanssakäymistä.
Koulutus ei ole puhejudoa, vaan avaamme kuulijoille päihdehäiriöitä ja keskustelemme teemasta yhdessä. Koulutuksessa käydään läpi taustailmiöitä, pohditaan kohtaamiseen liittyviä tilanteita ja ajatusmalleja.
Koulutuksen toisessa osiossa kokemusasiantuntija kertoo omasta taustastaan päihteiden käyttäjänä ja siitä, miten hän koki kohtaamiset kadulla ja julkisessa tilassa.

TERVETULOA!

Lisätiedot: kim.kannussaari (at) ehyt.fi