Artikkeli: Kansalaisjärjestöt tukivat Irlantia saamaan tuotetiedot alkoholituotteisiin

Syyskuun puolessa välissä kansainväliset järjestöt yhdistivät voimansa ja tukivat irlantilaisia toimijoita alkoholihaittojen vähentämistyössä. Irlannissa toiveena on saada alkoholituotteiden etiketteihin tarkat tuotetiedot sekä varoitustekstit, jotta kuluttajat saisivat tarpeellista tietoa alkoholijuomista.

Alcohol Action Ireland sai kansalaisjärjestöiltä ja muilta toimijoilta 61 puoltavaa kannanottoa, joissa kannatettiin ehdotusta alkoholituotteiden tuotetiedoista. Myös EHYT ry ja EPT-verkosto ottivat kantaa uudistuksen puolesta.

Alkoholihaittojen vähentäminen on tärkeä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Haittoja voidaan vähentää lukuisin tavoin, ja alkoholituotteiden tuotetietojen näkyväksi tekeminen  on hyväksi todettu tapa, jota myös WHO suosittelee.

Alkoholituotteissa tulisi olla kattava ainesosaluettelo, tiedot ravintosisällöistä sekä varoitusteksti tai -symbolit. Tällä hetkellä näitä tietoja ei tarvitse olla alkoholituotteissa, vaikka muiden elintarvikkeiden tuotetiedot ovat EU-alueella pakollisia.

Irlannin ehdotuksen saaman positiivisen palautteen toivotaan vaikuttavan myös EU-tasolla, sillä uudistusta on toivottu jo vuosia sekä järjestöjen että muiden terveys- ja hyvinvointitoimijoiden puolesta.


Lue EHYT ry:n ja EPT-verkoston kannanotto täältä.

Lue lisää