Ehkäisevän päihdetyön viikko 2020-2021

Teemana kannabis

Ehkäisevän päihdetyön viikolla vuonna 2021 haluttiin kannustaa nuoria aikuisia avoimeen keskusteluun kannabiksesta. Kampanjan verkkosivulla on tarjolla tukea ja apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille tarjotaan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi. Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 58 ehkäisevää päihdetyötä tekevää valtakunnallista järjestöä.

Syksyn 2021 materiaalit, kuten julisteet, somekuvat ja kannabis-aiheiset esitteet, löydät täältä

Kannabiksen käytön puheeksiottoon liittyvä materiaali ammattilaisille löytyy täältä

Tutustu EPT-viikon tapahtumakalenteriin (valtakunnallinen) täällä
Huoli kaverin kannabiksen käytöstä
Kannabis ja sosiaaliset tilanteetAmmattilaisille

EPT-viikon podcast: Puhutaan kannabiksesta

EPT-viikon podcastissa kolme nuorta aikuista keskustelee kannabiksesta. Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla. Mikä on FOMO-efekti ja miten se vaikuttaa päätökseen käyttää tai jättää käyttämättä kannabista? Mikä on auttanut lopettamaan kannabiksen käytön?

Tällä podcastilla halutaan lisätä keskustelua kannabikseen liittyvistä teemoista ja murtaa tabuja. Emma, Atte ja Eetu kertovat rehellisesti ja avoimesti elämästään ja kannabiksen tuomista haitoista. Tämän keskustelun avulla halutaan kannustaa nuoria pohtimaan omaa tilannettaan sekä ottamaan kannabis rohkeasti puheeksi.

Podcast on osa Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjaa, jonka teemana on kannabis. Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjan toteuttaa Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.

Tutustu myös artikkeliin koskien ilmoitusvelvollisuutta, josta podcastissa keskustellaan: https://www.ept-verkosto.fi/huoli-kaverin-kannabiksen-kaytosta/

Kokopitkä podcast: EPT-viikon podcastissa kolme nuorta aikuista keskustelee kannabiksesta. Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla. Mikä on FOMO-efekti ja miten se vaikuttaa päätökseen käyttää tai jättää käyttämättä kannabista? Mikä on auttanut lopettamaan kannabiksen käytön?

Jakso 1:
Miten kannabiksen käyttö ja käytön lopettaminen vaikuttaa minäkuvaan ja ajatuksiin itsestä osana porukkaa?
Jakso 2:
Millaisten haasteiden ja paineiden kanssa nuoret painivat kannabikseen liittyen?
Jakso 3:
Kuka tukee ja auttaa, kun nuori haluaa lopettaa kannabiksen käytön? Miten ystävät voivat auttaa?
Jakso 4:
Miten koulujen ja oppilaitosten henkilökunta voisi tukea nuorta? Miten kannabiksesta ylipäätään pitäisi puhua?


Ehkäisevän päihdetyön viikko 2021: Teemana kannabis

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään joka vuosi viikolla 45. EPT-viikko on valtakunnallinen, tunnettu kampanja, joka näkyy kunnissa ja kaupungeissa erilaisina tapahtumina ja teemailtoina sekä oppituntienkin sisällöissä. Tänä vuonna EPT-viikko jatkaa samalla teemalla kuin 2020: viikon aikana halutaan kannustaa avoimeen keskusteluun kannabiksesta ja kannabikseen liittyvistä huolista. Tavoitteena on, että varsinkin nuoret aikuiset voisivat pohtia omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviä ajatuksia ja huolia. Ammattilaisille tarjotaan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi, sillä kannabis, kuten päihteet muutenkin, on usein hankala ja arka aihe ottaa puheeksi.

EPT-viikon kampanjaa on ideoitu ja valmisteltu yhdessä nuorten aikuisten kanssa. Keskusteluissa esiin ovat nousseet huoli kaverin kannabiksen käytöstä, sosiaalinen paine joka käyttötilanteisiin saattaa liittyä, ja kannabiksen vaikutukset – niin hyvät kuin huonotkin. EPT-viikon podcastissa (julkaistu 2020 EPT-viikolla) kolme nuorta aikuista keskustelee kannabiksesta. Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla.

Kampanjan iskulauseet ”On OK lähteä tilanteesta, jossa ei viihdy”, ”On OK olla eri mieltä kavereiden kanssa”, ”On OK kieltäytyä jointista” ja ”On OK olla huolissaan kaverin pössyttelystä” on tehty yhdessä nuorten aikuisten kanssa. Ne kannustavat olemaan rohkeasti oma itsensä ja tukemaan sekä auttamaan kaveria silloin kun tämä tarvitsee apua.

Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla.

Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjan toteuttaa Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 58 ehkäisevää työtä tekevää valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöä.

Aiempina vuosina EPT-viikon teemana on ollut muun muassa nuoret ja nuuska sekä ikääntyneiden alkoholin käyttö ja sen taustalla olevat syyt. EPT-viikolla halutaan nostaa esiin ehkäisevän päihdetyön tärkeyttä, ja kannustaa ottamaan päihteet puheeksi eri tilanteissa. Viikolla jaetaan tietoa hyväksi havaituista malleista ja työkaluista ja kannustetaan niiden käyttöön.

EPT-viikko tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda päihdeteemoja mukaan esimerkiksi koulujen aamunavauksiin, nuorisotilojen teemailtoihin, harrastustoimintaan tai vanhempainiltoihin.

EPT-viikon verkkosivuilla www.kysyminenkannattaa.fi on julkaistu kampanjan materiaalit, kuten artikkelit, julisteet, podcast sekä kattava puheeksioton tarjotin ammattilaisille. Puheeksioton tarjottimelta löytyy aiempien vuosien materiaalia ja ohjeita & oppaita koskien myös muita päihteitä ja rahapelaamisen puheeksiottoa.


Viestintäyhteistyössä 2021 mukana

Liikenneturva

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Nyyti ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL