Tapahtuma: 21.6.2021 Miltä voisi näyttää huumausainepolitiikan tulevaisuus?

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkoston) kutsuu sinut kansainväliseen kesäwebinaariin, jossa keskustellaan huumausainepolitiikan vaihtoehdoista ja tulevaisuudesta. Tapahtuma on osa maailmanlaajuista Support. Don’t Punish -päivää, jota vietetään kesäkuun 26. päivä.

Webinaari järjestetään 21.6. kello 16-18 etäyhteydellä.

Huumausainepolitiikka on ollut vilkkaan keskustelun aiheena eri puolella maailmaa viime vuosina. Vallitsevaa politiikkaa ovat kyseenalaistaneet niin huumeita käyttävät ihmiset itse ja heidän läheisensä kuin kansainväliset organisaatiot ja politiikan asiantuntijat. EPT-verkoston webinaari tuo aiheen äärelle kaksi kansainvälisesti tunnettua huumausainepolitiikan vaikuttajaa, Neil Woodsin ja Arild Knutsenin, jotka ovat ajaneet politiikan muutosta omissa maissaan ja kansainvälisillä keskustelufoorumeilla.

EPT-verkoston Huumetyöryhmän järjestämän keskustelun aiheina ovat vallitsevan huumausainepolitiikan tämänhetkiset haasteet ja ongelmat, kansainvälisen huumausainepolitiikan keskeiset kehityskulut ja -trendit sekä huumeita käyttävien ihmisten asema ja oikeudet huumausainepolitiikassa. Knutsenia ja Woodsia haastattelee teemoista EPT-verkoston koordinaatiossa asiantuntijana työskentelevä Riikka Perälä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Mirka Vainikka Irti Huumeista ry:stä, joka pitää tilaisuuden aluksi myös lyhyen alustuksen Suomen tämänhetkisestä tilanteesta

Ilmoittaudu tapahtumaan! https://www.lyyti.in/Huumausainepolitiikan_tulevaisuus_3571

TERVETULOA!

PUHEENJOHTAJA

Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja Irti Huumeista ry

Mirka Vainikka on suomalaisen huumetyön ja huumausainepolitiikan keskeisiä järjestövaikuttajia. Hän on Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtajana ajanut aktiivisesti resursseja tarpeenmukaiselle ja nopeasti saatavilla olevalle huumevieroitukselle ja -kuntoutukselle, ja nostanut esille myös läheisten kokemuksia ja asemaa palveluissa. Vainikka on EPT-verkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja.

PUHUJAT

Arild Knutsen, The Association for Humane Drug Policies

Arild Knutsen on ollut keskeinen vaikuttaja Norjan meneillään olevassa huumausainepolitiikan reformissa, joka on kulkenut nimellä ”Rusreform”. Kokemustaustan omaava Knutsen johtaa The Association for Humane Drug Policies -yhdistystä, joka on käyttäjäyhdistys ja ollut aktiivisesti mukana tuomassa Norjaan muun muassa heroiinikorvaushoitoa. Toinen Rusreformin keskeinen tavoite on ollut huumeiden käytön rangaistavuudesta luopuminen.

Neil Woods, LEAP (Law Enforcement Action Partnerhip)

Huumepoliisina työskennellyt Woods on kuvannut teoksissaan ”Drug Wars” (2019) ja ”Good Cop. Bad War” (2017) kriittisesti Iso-Britannian huumausainepolitiikkaa ja poliisien käyttämiä tutkintametodeja. Tällä hetkellä Woods on rikoksentorjunnan ammattilaisista koostuvan LEAP (Law Enforcement Action Partneship) organisaation puheenjohtaja, joka ajaa huumausainelakien reformia eri maissa.

Riikka Perälä, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Riikka Perälä on nostanut tutkimuksissaan ja puheenvuoroissaan esille huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvan stigman ja häpeäleiman teemoja, heidän oikeuksiaan palveluihin sekä haittojen vähentämisen politiikan puitteissa tehtyä arkista hoito- hoiva- ja neuvontatyötä. Perälä on keväällä 2021 perustetun THL:n huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmän (HEAR) jäsen ja toimii aktiivisesti Alkoholi- ja huume- ja rahapelitutkimuksen seuran (AHR) hallituksessa.

Lisätietoja

Riikka Perälä
riikka.perala(at)ehyt.fi
040 4514199