EPT-viikon blogi: Huumekuolema rikkoo monen sukupolven ihmisen sydämen

Suomi on pitkään ollut tunnettu hyvinvointivaltiona, jossa yhteisöllisyys ja turvallisuus ovat olleet keskeisiä arvoja. Valitettavasti viime vuosikymmeninä huumehaitat ovat kasvaneet, ja etenkin nuorten huumekuolemat lisääntyneet. Moni joutuu hautaamaan rakkaansa liian varhain.

Huumekuolema koskettaa monia

Huumekuolema ei kosketa ainoastaan yksilöä, vaan se vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja erityisesti perheisiin. Usein unohtuu, että huumeisiin kuollut oli jonkun lapsi, sisarus, vanhempi tai ystävä. Tämä suru ei unohdu helposti, ja se voi jäädä vaivaamaan monen sukupolven sydämiä.

Minua kuolema koskee edelleen, vaikka olen haudannutkin läheiseni jo aikoja sitten. Muistotilaisuudet tarjoavat tilaisuuden jakaa tämä suru ja purkaa tunteita yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

On tärkeää ymmärtää, että huumekuolemaan liittyy monia syitä, ja siihen vaikuttavat niin yksilön sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen tausta, valinnat kuin yhteiskunnalliset tekijätkin.

Muistotilaisuudet eivät ole vain suremista varten, vaikkakin menehtyneiden muistaminen on tärkeää. Ne muistuttavat meitä tarpeesta lisätä tietoisuutta huumeiden vaaroista, tarjota apua sitä tarvitseville ja parantaa hoito- ja ennaltaehkäisyohjelmia. Tilaisuudet voivat myös vähentää stigmaa, joka liittyy huumeisiin ja niiden käyttäjiin. Kun perheet ja ystävät tulevat yhteen ja puhuvat avoimesti menetyksestään, voi se auttaa purkamaan ennakkoluuloja ja edistämään ymmärrystä siitä, mitä huumeongelma todella tarkoittaa.

Tavoitteeksi nolla huumekuolemaa

Suomen on aika katsoa peiliin ja tunnustaa, että huumeongelma on todellinen, ja se koskettaa meitä kaikkia. Huumekuolemat eivät saa jäädä huomaamatta tai vähätellyiksi.

Kun yhteiskunta tukee huumeisiin kuolleiden perheitä ja ystäviä, se osoittaa, että emme hylkää heitä heidän vaikeimman hetkensä aikana. Toivon, että nämä muistotilaisuudet voivat olla paikkoja, joissa murheelliset sydämet löytävät lohtua ja saavat voimaa muuttaa tätä surullista suuntausta.

Huumekuolemat voivat rikkoa monen sukupolven ihmisen sydämen, mutta yhdessä voimme työskennellä kuolemien ehkäisemiseksi ja tarjota tukea toisillemme. Muistakaamme niitä, jotka ovat menettäneet rakkaansa huumekuoleman vuoksi, ja pyrkikäämme yhdessä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokainen voi elää turvallisemmin ja terveellisemmin. Suomen tavoitteen tulee olla nolla huumekuolemaa.

Kirjoittaja:

Mirka Vainikka,
Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja

Mirka Vainikka  on toiminut Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtajana vuodesta 2016 lähtien ja on urallaan toiminut aiemmin EPT-verkoston ja EPT-verkoston huumetyöryhmän puheenjohtajana. Koulutukseltaan hän on lähihoitaja ja sosionomi (YAMK), minkä lisäksi hänellä on myös läheiskokemusta. Vainikkaa luonnehditaan dynaamiseksi sosiaali- ja terveysalan ideanikkariksi. Hän on vakaasti sitä mieltä, että kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja että sekä riippuvuuteen sairastuneita että heidän läheisiään tulisi auttaa pysymään kiinni elämässä.

Aiheeseen liittyvää lukemista:

”Stigma johtuu pelosta ja tietämättömyydestä” · Irti Huumeista ry
Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR) – THL
European Drug Report 2022: Trends and Developments | www.emcdda.europa.eu
Vaiettu menetys – muista päihteisiin menehtynyttä | vaiettumenetys.fi

Blogi on osa Ehkäisevän päihdetyön viikkoa, lue lisää: www.kysyminenkannattaa.fi

Tutustu Kampanjan muihin blogikirjoituksiin: EPT-viikon blogit – EPT-verkosto