Huumeiden käyttäjien myrkytyskuolemat ovat kasvussa. Kansainvälinen kampanja muistuttaa, että suurin osa kuolemista olisi vältettävissä

Elokuun viimeisenä päivänä, 31.8., vietetään kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvää päivää. International Overdose Awereness Day (IOAD) -kampanja syntyi vuonna 2001 Australiassa, ja se on levinnyt hiljalleen ympäri maailmaa.  

Suomessa kuoli vuonna 2018 huumeiden aiheuttamiin välittömiin syihin 261 henkilöä. Määrä on ollut kasvussa. Youth Against Drugs (YAD) järjestön toiminnanjohtajan Janne Paanasen mukaan suurin osa yliannostuskuolemista olisi estettävissä, jos esimerkiksi apua uskallettaisiin soittaa riittävän ajoissa.

-Olisi erittäin tärkeää, ettei näissä tilanteissa tarvitsisi pelätä seurauksia, jos käyttö tulee ilmi viranomaisille tai läheisille.  Moni kuitenkin pelkää kiinnijäämistä ja mitä sen jälkeen tapahtuu.

Kampanjaan osallistuva YAD haluaa vähentää myrkytyskuoleman riskiä käytännönläheisillä ohjeilla, kuten kehottamalla välttämään sekakäyttöä tai yksin käyttämistä.

-Varmin tapa välttyä yliannostukselta on luonnollisesti olla käyttämättä ollenkaan. YAD ei kuitenkaan halua unohtaa niitä, jotka syystä tai toisesta käyttävät.

-Jos käyttää, olisi hyvä, että se tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti, Paananen toteaa.

Turhauttava ja turha kuolema

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT) jäsenjärjestöissä huumekuolemat tai niiden riski näkyy kouriintuntuvalla tavalla.

Kipinä ry:n toiminnanjohtajaHelena Syväranta on menettänyt monta läheistä asiakasta työuransa aikana. Asiakastyössä raivataan tilaa yhteiselle muistelemiselle, tuntemuksille, sytytetään kynttilä ja usein ollaan hautajaisissakin mukana:

– Kyllä sitä aina käy itsensä kanssa keskustelun jos toisenkin, että teinkö minä oman osani ja olinko tarpeeksi läsnä. On surullista ja turhauttavaa todeta, että huume oli vahvempi kuin saatu tuki, Syväranta toteaa.

IOAD:n kampanjan tavoitteena on tarjota huumeisiin kuolleiden läheisille turvallinen kanava ja ympäristö, jonka kautta edesmennyttä ihmistä voi surra ilman häpeän ja syyllisyyden tunteita. Tämän lisäksi kampanjassa halutaan osoittaa arvostusta niille ihmisille, jotka vielä käyttävät tai ovat käyttäneet huumeita käyttöön liittyvän häpeän vähentämiseksi.

Viimevuotisen kampanjan hashtageja olivat muun muassa ”Someone’s Mother” ja ”Someone’s Sister”. Kampanjan Instagram-tilillä oli mahdollista julkaista muistokirjoituksia.

Syväranta muistaa jokaisen menehtyneen asiakkaan vielä vuosienkin päästä: heidän persoonansa, tapansa olla sekä hyvät hetket.

– Kuolemaan ei koskaan totu, Syväranta toteaa.

Päihdepalvelut ja muu tuki merkittävässä roolissa kuolemien ehkäisyssä

Huumeisiin kuolleiden omaisille ja muille läheisille suunnatun surutyön tarve kasvaa koko ajan EPT-verkoston järjestöissä. Läheisten keskeisenä toiveena on ollut, että huumeiden käyttäjien hoitoon pääsyä helpotettaisiin ja nopeutettaisiin merkittävästi nykyisestä. Hoidon helppo saatavuus on myös yksi IOAD-kampanjan keskeisistä viesteistä.

EPT-verkosto korostaa, että tärkeä osa myrkytyskuolemien torjuntaa on turvata riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut huumeita käyttäville ihmisille ja panostaa riskiryhmässä olevien houkutteluun ja saattamiseen avun ja tuen piirin. Tämän lisäksi tarvitaan uusia tapoja ehkäistä kuolemia

Esimerkiksi käyttöhuoneiden kokeilun toivotaan tulevan mahdolliseksi tulevaisuudessa. Kansainvälisten kokemusten mukaan käyttöhuoneet ovat keino tavoittaa etenkin kaikkien marginalisoituneimpia käyttäjiä. Niiden kautta ihmisiä voidaan integroida myös palvelujen ja yhteiskunnan piiriin.

Lopuksi

Huumeiden käyttöön liittyy edelleen vahvasti käsitys omasta valinnasta ja joskus myös kuolemaakin saatetaan pitää ikään kuin ansaittuna. IOAD:n kampanja muistuttaa, että kuolemanriskiä voi vähentää monilla eri tavoin, mutta että yhteiskunnan ja yhteisön ulkopuolelle jääminen ei auta ketään.

#iOAD2020

#Endoverdose

Kampanjamateriaalia

Muuta tietoa

https://www.duodecimlehti.fi/duo15534

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/alkoholimyrkytyskuolemat-ovat-vahentyneet-huumekuolemat-eivat/

https://www.ept-verkosto.fi/blog-post/artikkeli-taustamateriaalia-huumeiden-kayttohuoneista/

Riikka Perälä

EPT-verkoston asiantuntija