Artikkeli: EPT-verkoston uusia lausuntoja (kevät-kesä 2022)

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston näkyvimpiin yhteistoiminnan muotoihin kuuluu päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö ja viestintätoimet), kampanjatyö sekä koulutukset ja seminaarit. Kevään mittaan ja loppukevään vaihtuessa kesäksi on EPT-verkosto antanut seuraavat lausunnot:

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja- terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Lausunto mielenterveys ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi huumauslainelain muuttamisesta

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta

Kaikki lausuntomme löytyvät Vaikuttaminen-osiosta verkkosivuiltamme.