kaikkien kaupunki

Artikkeli: Elävässä kirjastossa keskusteltiin huumeisiin liittyvistä kysymyksistä

Elävässä kirjastossa voi lainata asiantuntijan keskustelemaan päihteiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Elävä kirjasto toimii kuten tavallinenkin kirjasto. Kirjan sijasta sieltä lainataan kuitenkin oikeita ihmisiä keskustelua varten.

Lahden pääkirjasto järjesti Elävä kirjasto -tapahtuman osana Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) meneillään olevaa Kaikkien kaupunki -kampanjaa maanantaina. Lainattavana oli kirjoja eli asiantuntijoita, jotka käsittelivät erilaisia päihteisiin liittyviä kysymyksiä, kuten päihderiippuvuudesta toipumista, läheisen kokemuksia tai kaduilla tehtävää jalkautuvaa päihdetyötä.

Yksi lainattavista kirjoista oli Kaikkien kaupunki -kampanjan koordinaattori Riikka Perälä, jonka sai lainata keskustelemaan huumausainepolitiikasta.

-Innostuin heti, kun Johanna Kalliomaa Lahden pääkirjastosta ehdotti tällaista tapahtumaa osaksi Kaikkien kaupunki -kampanjaa. Kaikkien kaupunki -kampanjan tavoite on lisätä ihmisten ymmärrystä varsinkin ongelmallisen päihteiden käytön taustalla yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä, ja Elävä kirjasto mahdollistaa tämän kasvokkain.

-Yksi teema, joka pohdituttaa tällä hetkellä selvästi, on huumeiden laillistaminen ja, mitä siitä tulisi ajatella.

Robert Kosken Helsingin Diakonissalaitokselta sai lainata kertomaan kadulla tehtävästä päihdetyöstä. Koski luotsaa jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä tekevää Tukialus -toimintaa, jonka kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat mielenterveys- ja päihdeongelmista tai sairauksista kärsivät ihmiset, jotka viettävät aikaansa kaduilla.

-Ensisijaisesti ongelma on elämän- ja arjenhallinnan menettämisessä, joka johtuu usein kriisiytyneestä elämäntilanteesta, kasautuneesta traumakertymästä, mielenterveys- ja monipäihdeongelmasta tai sairaudesta, Koski kertoo kadulla näkyvän päihteiden käytön syistä.

-Useilla tulevaisuus on täysin näköalatonta ja suunnitelmat liittyvät lyhytaikaisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseen. Tähän liittyy toistuvasti erilaisia epäonnistumisen kokemuksia.

Koski muistuttaa, että tällaisesta toipuminen vaatii aikaa ja toimintaa monien eri tahojen kanssa.

-Siihen liittyy ensin ihmisen perustarpeiden turvaaminen kuten fyysinen turvallisuus, ravinto, lepo ja välittömien terveysasioiden kuntoon saattaminen. Tämän jälkeen korostuu usein sosiaalietuuksien turvaaminen, pysyvämmät ratkaisut asumisen turvaamiseksi, erilaiset lääkitysasiat ja muut terveyteen liittyvät hoitamatta jääneet asiat

Koski puhuu marginaalin marginaalista, jonka ongelmat ovat erittäin vakavia, eivätkä korjattavissa pelkällä rahalla. Kosken rakenteiden ja toimintatapojen muutosta, kuten suoria väyliä olemassa olevien pirstaleisten rakenteiden sisälle, jotka mahdollistavat nopean ja pitkäaikaisen avunsaannin.

-Painopisteen tulisi olla asioiden ratkaisuissa, eikä esimerkiksi moralisoimisessa tai omien ammattietujen puolustamisessa, Koski toteaa.

Elävä kirjasto-tapahtuma järjestettiin Lahden pääkirjastossa maanantaina 27.9. Elävä kirjasto antaa mahdollisuuden kohtaamisiin sellaisten ihmisten kesken, jotka eivät ehkä muuten kohtaisi. Menetelmän tavoitteena on vuoropuhelun lisääminen eri ihmisryhmien välillä ja se mahdollistaa ennakkoluulojen purkamista sekä lisää erilaisuuden ymmärtämistä.

Lue lisää Elävästä kirjastosta: https://globaalikasvatus.fi/vinkit/vinkki/elava-kirjasto/

Lisää tietoa Kaikkien kaupunki-kampanjasta ja Lahden kampanjan ohjelmasta https://www.ept-verkosto.fi/kaikkienkaupunki/kaikkien-kaupunki-lahdessa-23-9-1-9-2021/?fbclid=IwAR1_nJWv4Z5sSiyD264-WPY6D79fX4p_mmfiAiNy6k5F3H0OsYpHqAuZqNw