Vaikuttaminen

Ehkäisevän päihdetyön verkosto on aktiivinen päihdepoliittisessa vaikuttamistyössä. Järjestöverkosto työskentelee ehkäisevän päihdetyön edellytysten turvaamiseksi sekä ehkäisevän ja haittoja vähentävän työn integroimiseksi osaksi kuntien ja maakuntien palveluja.

Pöllö näyttää tietä.

EPT-verkoston vuosittaisia toimia ovat muun muassa:

lakilausunnot

päättäjien kohtaaminen

vaali- ja mielipidevaikuttaminen

Lue lisää:

EPT-verkoston eduskuntavaaliteemat 2019
Maakuntavaalit
Lausunnot