BLOGI: VAUHTIA PYSÄHTYMISESTÄ!

Törmäsin lausahdukseen ”vauhtia pysähtymisestä” joitakin vuosia sitten. Lausahdus puhutteli minua monella tapaa siinä hetkessä. Niin sanotut ruuhkavuodet olivat kiihkeimmillään, menoa ja vauhtia riitti sekä kotona että työssä.  Vauhtia pysähtymisestä -lausahdus tuo mieleeni monia näkökulmia, jotka minulla liittyvät työelämään, omien rajojen tunnistamiseen ja henkisestä jaksamisesta huolehtimiseen.

Työ on yleisesti ottaen hyväksi mielenterveydelle. Työelämä on muuttunut monella tapaa ja erityisesti psyykkisen jaksamisen kannalta työ voidaan kokea haastavampana ja vaativampana kuin aiemmin. Parhaimmillaan työ tuo kuitenkin mahdollisuuden oppia uutta, onnistumisen- ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä yhteisön, johon on mukava kuulua.

Mielenterveyden edistäminen tarkoittaa kaikkia niitä konkreettisia toimia, joilla vahvistetaan omia, läheisten tai työpaikan mielenterveyden voimavaroja ja toisaalta suojataan mieltä kuormitustekijöiden kielteisiltä vaikutuksilta. Mielenterveystaitoja, kuten esimerkiksi kykyä säädellä kuormitusta ja stressiä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, voi treenata samoin kuin fyysistäkin terveyttä, mutta treenaaminen vaatii pysähtymistä.  

Pysähtymisen yhteydessä voi kokeilla vaikkapa ns. sisäistä inventaariota. Sisäistä inventaariota voidaan kutsua myös reflektioksi. Oppimisen teoriassa ja käytännössä reflektio on keskeinen pedagoginen työkalu. Reflektoidessa teemme näkyviksi tietoa, tuntemuksia, kokemuksia ja ajattelua pohtien, arvioiden ja analysoiden. Käytännössä reflektion sosiaalinen puoli on esimerkiksi kokemuksista keskustelemista ja analysoimista yhdessä työkavereiden kanssa. Tuloksena rakennamme yhdessä uutta tietoa ja osaamista. Työelämässä reflektointi jää monesti kiireen jalkoihin, vaikka tärkeintä olisikin pysähtyä juuri silloin, kun siihen koetaan olevan vähiten aikaa. Näin varmistettaisiin esimerkiksi se, että ollaan menossa oikeaan suuntaan ja tekemässä oikeita asioita.

Näin etätyön kulta-aikana kohtaamiset työkavereiden kanssa tapahtuvat melkeinpä pelkästään digitaalisissa ympäristöissä.  Nyt tarvitaankin käytäntöjä, jotka tukevat kiireetöntä kohtaamista, vuorovaikutusta ja reflektointia näissä virtuaalisissa ympäristöissä.  Merkityksellisten arki- ja työkokemusten jakaminen tuovat vauhtia, mutta vaativat pysähtymistä ja hellittämistä hetkeksi.

Voisiko pysähtyminen rikastuttaa sinun arkeasi? Tätä voit tulla pohtimaan Päihdepäivien työpajaan, Hellitä hetkeksi – punnitse voimavarasi 20.5.2021 klo 12.30-14.30. Työpajassa on tarkoitus pysähtyä pohtimaan omia voimavaroja ja mahdollisia voimavarasyöppöjä. Samalla saat konkreettisia keinoja oman mielenterveyden vahvistamiseen.

Tiina Lumijärvi
päällikkö, Aikuisten mielenterveystyön yksikkö
MIELI Suomen Mielenterveys ry

Ilmoittaudu Päihdepäiville tästä.