Blogi: Tipaton ja sober curious


Tipattoman tammikuun alkamisen saattaa huomata mediassa, somessa ja esimerkiksi baarien tarjonnassa. Alkuvuoden hyvinvointivinkkien seassa saattaa olla paljonkin alkoholin vähentämiseen liittyviä teemoja ja vinkkejä, mikä sopii hienosti uuden vuoden jälkeiseen aikaan.

Tipattomalla tammikuulla on pitkät perinteet, ja suomalaisista aikuisista alkoholia käyttävistä sitä viettää joka kuudes. Yleisin syy tipattomuuteen on halu edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä, mutta moni viettää tipatonta myös perinnesyistä. Neljännes tipatonta viettävistä haluaa gallupkyselyn mukaan haastaa itsensä, eli kokeilla raittiutta ainakin kuukauden.

Tipattoman tammikuun alkamisen saattaa huomata mediassa, somessa ja esimerkiksi baarien tarjonnassa. Alkuvuoden hyvinvointivinkkien seassa saattaa olla paljonkin alkoholin vähentämiseen liittyviä teemoja ja vinkkejä, mikä sopii hienosti uuden vuoden jälkeiseen aikaan.

Tipattomalla tammikuulla on pitkät perinteet, ja suomalaisista aikuisista alkoholia käyttävistä sitä viettää joka kuudes. Yleisin syy tipattomuuteen on halu edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä, mutta moni viettää tipatonta myös perinnesyistä. Neljännes tipatonta viettävistä haluaa gallupkyselyn mukaan haastaa itsensä, eli kokeilla raittiutta ainakin kuukauden.

Tipaton linkittyy sober curious -ajatteluun tiiviisti. Sober curious tarkoittaa uteliasta raittiutta tai raitistelua, ja se on yhä yleisempää. Taustalla on alkoholin käytön kyseenalaistaminen osana sosiaalista kanssakäymistä, raittiuden hyvien puolien löytäminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Sober curious on saanut pontta sosiaalisessa mediassa, jossa samalla tavalla ajattelevia on tuhansia. On myös järjestetty alkoholittomia bileitä ja klubi-iltoja ja haastettu ihmisiä kokeilemaan raittiutta. Tipaton tammikuu voi olla askel lähemmäs raittiutta tai olla osa raitistelua.

Tipattomalla voi olla tammikuussa tai sitä voi viettää kesähelteillä. Sober curious -ajattelun mukaisesti tipattomalla voi olla vaikka koko vuoden ja sitten pohtia omaa asennettaan alkoholiin uudestaan. Voi olla, että kokeilusta tulee tapa.

Tärkeintä on arvioida omaa suhtautumista alkoholiin ja miettiä, mikä on alkoholin rooli omassa elämässä. Mikäli alkoholi tuntuu aiheuttavan mielipahaa ja haittoja itselle tai muille, on paikallaan kokeilla alkoholin vähentämistä tai raittiutta.

Tammikuussa 2022 tehdyssä kyselyssä kolmasosa vastaajista kertoi olevansa kokonaan raitis. Koskaan aikaisemmin raittius ei ole ollut yhtä yleistä. Sober curious -ajattelu on saattanut herätellä ihmisiä miettimään raittiuden hyviä puolia ja samat ihmiset ovat saattaneet jo aikaisemmin viettää tipatonta. Tipattomalla on siis paikkansa myös nykyaikana.

Annika Eloranta
EPT-verkostoa koordinoivan yksikön päällikkö, EHYT ry

Tipaton tammikuu haastaa löytämään uusia tottumuksia alkoholin käytön tilalle. Lue lisää Tipaton.fi

Entä jos joku tyrkyttää alkoholia? Tästä vinkit Tipattomaan!