|

BLOGI: SYÖPÄ ON EUROOPALLE MERKITTÄVÄ KANSANTERVEYDELLINEN HAASTE

Uuden syövän vastaisen ohjelman tarkoituksena on tukea ja täydentää EU:n jäsenvaltioiden toteuttamia syövän vastaisia toimenpiteitä. EU-komission tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa, vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää syöpään liittyvää eriarvoisuutta.

Viime vuonna yli 2,7 miljoonaa eurooppalaista sai syöpädiagnoosin ja yli 1,3 miljoonaa eurooppalaista menehtyi syöpään. Arvioidaan, että syöpä aiheuttaa vuosittain Euroopan valtioille yli 100 miljardin euron menot ja vuoteen 2035 mennessä syöpädiagnoosien määrä kasvaa lähes 25 prosentilla.

Uuden syövän vastaisen ohjelman tarkoituksena on tukea ja täydentää EU:n jäsenvaltioiden toteuttamia syövän vastaisia toimenpiteitä. EU-komission tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa, vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää syöpään liittyvää eriarvoisuutta.

EU panostaa syövän ehkäisyyn vaikuttavan summan. Ohjelmaan liittyviin toimenpiteisiin on korvamerkitty neljä miljardia euroa, ja tästä summasta 1,25 miljardia euroa tulee EU4Health-hankkeen rahoituksesta. Europarlamentti hyväksyi EU4Health-hankkeen 9. maaliskuuta. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horizon Europe, suomeksi Horisontti Eurooppa, käynnistyi tämän vuoden alussa ja puiteohjelman kautta kanavoidaan kaksi miljardia euroa syöpään liittyvään tutkimukseen.

EU:n syövän vastainen ohjelma nostaa esille erityisesti tupakan, alkoholin ja epäterveellisen ruuan käytön syöpää aiheuttavina riskitekijöinä. Tupakan käyttö on taustalla 15–20 prosentissa Euroopassa todetuista syöpätapauksista. Syövän vastaisessa ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että alle viisi prosenttia EU:n väestöstä käyttää tupakkatuotteita vuonna 2040. Tällä hetkellä tupakkatuotteiden käyttäjiä on noin neljännes EU:n jäsenmaiden väestöstä.

Syövän vastaisessa ohjelmassa halutaan esimerkiksi nostaa tupakkatuotteiden verotuksen alarajaa ja tiukentaa sääntelyä uudistamalla tupakkadirektiiviä. Alkoholin osalta EU-komissio esittää ohjelmassa alkoholin haitallisista terveysvaikutuksista muistuttavien varoitusmerkintöjen säätämistä pakollisiksi kaikkien alkoholijuomien myyntipakkausten etiketeissä vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi alkoholituotteiden myyntipakkauksiin esitetään pakollista ainesosaluetteloa vuoden 2022 loppuun mennessä. EU-komissio arvioi myös alkoholin verotukseen ja ulkomailta tehtyihin alkoholiostoksiin liittyvää sääntelyä.

EU-komissio katsoo ruokatottumusten vaikuttavan syöpätapauksiin ja haluaa vaikuttaa erityisesti lapsuusajan ylipainoon edistämällä terveellisen kouluruuan tarjontaa.

EU:n syövän vastaisella ohjelmalla ei ole varsinaista päättymisajankohtaa, mutta ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan ensimmäisen kerran vuoden 2024 loppuun mennessä.

EU:n syövän vastainen ohjelma tarjoaa esityksiä ja kannustaa Marinin hallitusta ja sitä seuraavaa hallitusta tekemään vaikuttavia päätöksiä syöpätutkimuksen edistämiseksi, syövän ehkäisemiseksi ja syöpään sairastuneiden tukemiseksi.

Simon Elo
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö
Syöpäjärjestöt