Blogi: Myös lääkkeet voivat aiheuttaa riippuvuutta

Myös reseptilääkkeisiin voi jäädä riippuvaiseksi, ja reseptilääkkeitä saatetaan käyttää joko itsehoidollisiin tai päihtymistarkoituksiin.

Tiedän monia, jotka ovat jääneet riippuvaiseksi esimerkiksi seuraaviin:

  • Mielen hoitoon tarkoitettuihin lääkkeisiin
  • Unilääkkeisiin
  • Rauhoittaviin (”bentsot”)
  • Opioidi- ja kodeiinipohjaisiin kipulääkkeisiin
  • Epilepsian tai neuropsykiatristen häiriöiden (esim. ADHD) hoitoon käytettäviin lääkkeisiin

Itse olin nuorempana useamman vuoden koukussa mielenterveys- ja unilääkkeisiin, joista tuli myös psykosomaattisia oireita (en esimerkiksi kyennyt muutamaan vuoteen nukkumaan ilman unilääkkeitä). Joillekin myös mm. kipulääkkeet aiheuttavat somaattisia oireita; henkilö voi joutua vaikkapa leikkaukseen, jonka aikana ja jälkeen häntä lääkitään opioidipohjaisilla kipulääkkeillä. Kun resepti loppuu henkilö voi kokea kipuja, vaikka niitä ei fyysisesti välttämättä enää olisikaan. Riippuvuuden synnyttyä aivot reagoivat lääkeaineen loppumiseen fyysisinä ja/tai henkisinä oireina, jonka vuoksi olisi hyvä ajaa lääkkeet asteittain tiputtamalla pois, eikä lopettaa seinään.

Usein lääkkeitä saatetaan myös sekakäyttää esimerkiksi alkoholin tai muiden päihteiden kanssa.

Riippuvuus voi syntyä joko itselle määrättäviin reseptilääkkeisiin tai ”katukaupasta” ostettuihin.

Riippuvuus voi olla pitkäaikaista ja sen tunnistaminen vaikeaa, eikä siitä ole välttämättä helppo päästä irti. Reseptilääkkeissä on muistettava turvallinen alasajo ja mahdollinen psyykkinen tuki, muuten hoito voi olla tapauskohtaista, kuten muissakin riippuvuuksissa (päihdehoito, katkaisuhoito, lääkkeetön hoito, vertaistuki, psyykkinen hoito (terapia), jne.)

Lääkeriippuvuus saattaa olla myös stigmatisoitua ja avunhakeminen vaikeaa. Usein lääkkeiden käyttöä perustellaan niin, että: ”Lääkärin määräämä on turvallista”, mutta väärinkäytettynä tai ilman henkilökohtaista reseptiä ne lasketaan huumausaineiksi.

Lääkkeitä myös väärennetään ja niihin on voitu lisätä esim. fentanyyliä tai muuta vaarallista ainetta, jolloin on suuri riski myrkytys- ja yliannostus kuolemiin. Et siis voi kadulta ostettaessa olla varma mitä pillerit oikeasti sisältävät.

Usein myös toleranssi kasvaa ja käyttömäärää lisätään tai vaikutusta ”buustataan” jollain muulla, varsinkin sekakäytöllä on suuria riskejä.

Joillain lääkkeillä on väärinkäyttöä vaikeuttavia mekanismeja (esim. kattovaikutus tai vaikuttava aine toimii vain suun kautta otettuna ja aktivoituu vatsassa), kuitenkin suurinta osaa reseptilääkkeistä on mahdollista käyttää myös imppaamalla (nenänkautta) tai pistämällä (suonensisäisesti), milloin riski veriteitse tarttuviin sairauksiin ja erilaisiin infektioihin kasvaa.

Lääkkeiden väärinkäytöllä on paljon lieveilmiöitä mm. apteekki- ja muut murrot, ryöstöt sekä katukauppaan liittyvät ilmiöt.

Lääkkeet vaikuttavat paljon myös muuhun elämään. Esimerkiksi pitkäaikaisella unilääkkeiden käytöllä ei pysty enää nukkumaan ilman unilääkkeitä tai kipulääkkeet aiheuttavat lääkepäänsärkyä tai vieroitusoireina voi esiintyä erilaisia fyysisiä tai psyykkisiä kipuja/tuntemuksia. Voi myös tulla erilaisia sivu- ja haittavaikutuksia ja myös lääkkeiden lopettamisen yhteydessä voi ilmaantua erilaisia oireita ja haasteita.

Kirjoittanut: Erika Laihinen, vapaaehtoistyöntekijä, YAD Youth Against Drugs ry

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 7.-13. marraskuuta.

Ehkäisevän päihdetyön viikon teemaksi vuonna 2022 on valittu lääkkeiden väärinkäyttö. Lue lisää Ehkäisevän päihdetyön viikosta ja lääkkeiden väärinkäytöstä

Lääkeriippuvuus esillä myös EPT-viikon webinaarissa, josta voit katsoa tallenteen 24.11. asti.