Blogi: Lappeenranta oli vuonna 2022 Kaikkien kaupunki -kampanjan kohdekaupunki

Kaikkien kaupunki -kampanjan tarkoituksena on vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja lisätä tietoa ja ymmärrystä päihteitä käyttävien ihmisten erilaisista taustoista. Kampanjalla tuodaan näkyviin sekä korostetaan, että riippumatta siitä, keitä asukkaat ovat, he ovat jokainen osa kaupunkia. Tavoitteena on luoda ja lisätä ymmärrystä sekä empatiaa varsinkin kaikkein hauraimmassa asemassa olevia kanssa-asukkaita kohtaan ja nähdä päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä eikä pelkkinä järjestyshäiriöinä.


Lappeenrannassa kampanjaan liittyviä toimia tehtiin koko vuoden 2022 ajan, suunnitteluryhmässä luodun vuosikellon mukaisesti. Suunnitteluryhmässä olivat mukana EKSOTE (2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialue), Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan seurakunnat, MIELI ry, kokemusasiantuntijoita, Valkonauha ry ja Irti Huumeista ry. Suunnitteluryhmä kokoontui noin kerran kuukaudessa ja sen lisäksi viestintään keskittyvä työryhmä kokoontui erikseen.


Kampanjavuoden alkua leimasi vielä jonkin verran koronaan liittyvät rajoitukset, joten osallistujamääriä jouduttiin rajaamaan joissakin tapahtumissa ja yksi koulutus järjestettiin ainoastaan etänä.


Erilaisia toimintoja järjestettiin ympäri vuoden


Blogikirjoituksia teeman ympärillä kirjoitettiin kuusi kappaletta eri kirjoittajien toimesta.
http://www.ept-verkosto.fi/kaikkien-kaupunki-blogi-ystavanpaiva-14-2-22/
https://www.ept-verkosto.fi/blogi-alkoholi-ei-kuulu-nuorten-elamaan/
https://www.ept-verkosto.fi/blogi-turvallisuuspaallikon-turinoita/
https://www.ept-verkosto.fi/blogi-valvotut-kayttotilat-ja-ehkaiseva-paihdetyo/
https://www.ept-verkosto.fi/blogi-juhlitaan-koulutyon-paattymista-vastuullisesti/
https://www.ept-verkosto.fi/blogi-saammehan-kaikki-viihtya-taalla/


Miten kohdata päihteitä käyttävä tai sekavasti käyttäytyvä ihminen? -koulutuksia järjestettiin vuoden aikana kaksi kappaletta, toinen etänä ja toinen lähikoulutuksena Lappeenrannan kirjastolla. Koulutusten kohderyhmänä olivat asiakaspalvelutyötä tekevät. Koulutuksen tavoitteena on vähentää päihteitä käyttäviin liittyvää stigmaa ja antaa vinkkejä kohtaamisiin, jotta asiakaspalvelutilanteet olisivat mahdollisimman turvallisia.
Lisäksi kampanja oli mukana muiden tuottamissa tapahtumissa ja viesti niistä myös osana Kaikkien kaupunki -kampanjaa.


Kampanjan ns. pääviikkoa vietettiin lokakuussa, jolloin toinen koulutuksista järjestettiin. Kampanja oli näkyvästi esillä Asunnottomien yön tapahtumassa sekä esittelemällä toimintaa, että lyhyellä puheenvuorolla kampanjasta. Asunnottomien yön tapahtuma tavoitti kylmästä säästä huolimatta hyvin erilaisia kuntalaisia ja ilmainen ruoka, hiusten leikkaus sekä vaatteet tekivät kauppansa.
Samalla viikolla pidettiin kaupungintalolla päivän kestävät hyvinvoinnin festarit, jossa kampanjan nimissä oli puheenvuoro päihteistä. Mukana festareilla oli runsaasti paikallisia yrityksiä, järjestöjä sekä kaupungin ja Eksoten toimijoita.

Samalla viikolla oltiin myös Lappeenrannan Ohjaamolla keskustelemassa nuorten kanssa päihteistä.

Yhteistyö kampanjassa mukana olleiden kesken oli alusta saakka helppoa ja luontevaa, vaikka mukana oli toisilleen ennestään tuntemattomia henkilöitä. On helppo toimia ympäristössä, jossa yhteistyön tekemiseen on jo ennestään totuttu ja kampanjan perusteella yhteistyön tekeminen tulee myös jatkumaan.
Kampanja tavoitti suuren joukon kuntalaisia ja ammattilaisia, jotka kaikki saivat lisätietoa päihteitä käyttävien ihmisten tilanteesta. Tiedon lisääminen auttaa ymmärtämään toisiamme entistä paremmin ja sitä kautta stigma vähenee. Kampanja toi myös yhteen tahoja, jotka eivät aiemmin ole tehneet yhteistyötä ja se tulee lisäämään yhteistyötä Lappeenrannassa toimijoiden kesken, lisäten kaikkien turvallisuuden kokemusta.


Kim Kannussaari, asiantuntija
EPT-verkosto/EHYT ry