Nuoret
|

Blogi: Hakisitko mulle pari juomaa? – nuori saa alkoholia yleensä läheiseltä aikuiselta

Tutkimusten mukaan alkoholia juovat alaikäiset saavat alkoholin yleisimmin läheiseltä aikuiselta. Alkoholin tarjoaminen nuorelle valvotusti ei ole toimivaa päihdekasvatusta. Sen sijaan avoin keskusteluilmapiiri ja rajojen asettaminen toimivat nuorten itsensä mukaan tehokkaammin.

Blogi on julkaistu Alko Vastuullisesti #nofilter-blogissa 17.5.2021. Lue alkuperäinen blogijulkaisu Alko vastuullisesti sivuilta.

Tutkimusten mukaan alkoholia juovat alaikäiset saavat alkoholin yleisimmin läheiseltä aikuiselta. Alkoholin tarjoaminen nuorelle valvotusti ei ole toimivaa päihdekasvatusta. Sen sijaan avoin keskusteluilmapiiri ja rajojen asettaminen toimivat nuorten itsensä mukaan tehokkaammin.

Sosiaalinen media on vaikuttanut nuorten juomiseen

Alaikäisten alkoholin käyttö Suomessa on ollut laskussa koko 2000-luvun ajan. Syitä nuorten juomakulttuurin muutokseen on varmasti yhtä monta kuin on nuoria. Tutkimusten valossa näyttäisi siltä, että varsinkaan humalahakuista juomista ei suvaita nuorten keskuudessa samoin kuin heidän vanhempiensa tai isovanhempiensa nuoruudessa.

Esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tulevilla paineilla on merkittävä vaikutus nuorten käyttäytymiseen. Nuori saattaa mieluummin vältellä alkoholia kuin menettää kontrollinsa ja joutua vahingossa somessa huonoon valoon. Myös aikuisten kielteinen asenne nuorten alkoholin käyttöön näyttäisi vaikuttavan asenteisiin sekä siihen, miten nuori toimii esimerkiksi kaveriporukassa, jossa alkoholia on saatavilla.

Alkoholin käytön väheneminen ei koske kaikkia nuoria. Tiedetään, että on joukko nuoria, joille alkoholin käyttö on kasvava haaste muiden haasteiden joukossa. Varsinkin tälle nuorten ryhmälle alkoholin välittäminen on aina riski.

Alaikäiset saavat alkoholia läheiseltä täysi-ikäiseltä

Vaikka alkoholikulttuuri nuorten parissa näyttää muuttuneen, aikuiset vaikuttavat edelleen välittävän alkoholia nuorille. Emme tarkkaan tiedä kuinka isosta ilmiöstä on kyse, mutta vuonna 2019 toteutettu kouluterveyskysely antaa suuntaa totuudesta. Niistä alaikäisistä, jotka kyselyssä ilmoittivat käyttävänsä alkoholia, noin 90 prosenttia kertoi saavansa alkoholia vanhemmiltaan, sisaruksiltaan, kavereiltaan tai muilta aikuisilta.

Miksi vanhemmat ostavat alkoholia alaikäiselle?

Alkoholin hankkimisen tai tarjoamisen taustalla saattaa olla aikuisen halu hallita nuorten alkoholinkäyttöä ja käyttömääriä. Alkoholin tarjoaminen alaikäiselle ei kuitenkaan ole toimiva tapa kontrolloida käytön määrää tai opettaa heitä ”sivistyneen” juomakulttuurin saloihin. Päinvastoin, alkoholia välittämällä aikuiset opettavat ja tekevät alkoholinkäyttöä tutuksi lapselle ja nuorelle madaltaen näin kynnystä alkoholin nauttimiseen muuallakin kuin kotona. Suomessa alkoholin myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaalle on rikos.

Mitä aikaisemmin nuori pääsee alkoholin makuun, sitä todennäköisemmin hänelle muodostuu alkoholin aiheuttamia terveysriskejä myöhemmin. Alkoholin käyttöön liittyy myös suoria ja välittömiä riskejä, esimerkiksi liikenneonnettomuudet, alkoholimyrkytykset, väkivalta ja tapaturmat. Lisäksi alkoholi voi aiheuttaa nuorten välille kiistoja, joista seuraa mielipahaa. Kun puhutaan lapsista ja nuorista, on alkoholinkäytöllä aikuisiin nähden moninkertaiset riskit.

Esimerkki ja avoin keskustelu ovat tehokkainta alkoholikasvatusta

Paras keino alkoholikasvatukseen ja sivistyneen alkoholinkäytön opettamiseen on aikuisen oma esimerkki sekä avoin ja rehellinen keskustelu lasten ja nuorten kanssa alkoholista ja sen käyttämisestä. Jo varsin pienten lasten kanssa voi puhua alkoholista ikätasoisesti. Kodissa on hyvä luoda avoin ilmapiiri, jossa lapsi tai nuori kokee, että asioista on mahdollista kysyä ja keskustella avoimesti ilman, että leimautuu esimerkiksi päihteisiin kohdistuvan kiinnostuksen takia niiden käyttäjäksi.

Aikuisen kannattaa kertoa toiveensa lapsen tai nuoren käyttäytymisestä avoimesti varsinkin alkoholin suhteen, jotta lapsi tai nuori ymmärtää, mitä häneltä odotetaan.

Mitä nuoret aikuisilta toivovat?

Nuorisotyössä ja päihdekasvatuksessa käydyt keskustelut paljastavat, että lapset ja nuoret toivovat aikuisilta tietoa siitä mikä on sallittua ja mikä ei. Rajojen asettamisella ilmaistaan rakkautta ja nuorikin ymmärtää tämän, jos asia selitetään hänelle. Alkoholin ostamisen sijasta aikuinen voi ottaa keskustelun aiheeksi esimerkiksi sen, miksi alkoholi ei sovi nuorille, ja että rajat ovat olemassa nimenomaan hänen terveytensä ja turvallisuutensa suojelemiseksi.

Pia Sundell
EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmän puheenjohtaja & Barnavårdsförningen i Finland toiminnanjohtaja