Kaikkien kaupunki -blogi: Alkoholi ei kuulu nuorten elämään

Ehkäisevän päihdetyön EPT-verkoston työllä pyritään ehkäisemään päihteiden käytön aloittamista ja vähentämään päihteiden käytön haittoja. Verkostossa tehdään läheistyötä ja annetaan hoitoa ja neuvontaa. Verkosto nostaa asiaa esiin Kaikkien kaupunki –kampanjalla, joka tulee näkymään Lappeenrannassa vuoden 2022 aikana muun muassa erilaisina tapahtumina ja blogikirjoituksina. Myös Eksote on mukana kampanjassa.

Tällä blogikirjoituksella haluamme herättää vanhempien ja nuorten ajatuksia päihteiden vaikutuksesta kasvavalle nuorelle. Koti on tärkein ehkäisevän päihdetyön ja arvo- ja asennevaikuttamisen paikka.

Mistä nuoret saavat päihteitä?

Miten vanhempana pitäisi suhtautua, jos alaikäinen pyytää ostamaan alkoholia? Miten silloin pitäisi toimia, jos nuoret tulevat nuorisotilalle siiderit kädessään? Vanhemman rooli lapsen kasvun tukemisessa on merkittävä. Sillä, miten aikuinen suhtautuu asioihin, on suuri merkitys. Vanhemman ei pidä ostaa lapselle alkoholillisia eikä myöskään alkoholittomia siidereitä tai oluita. Alkoholia ei kannata myöskään tarjota lapselle kotona tutustumismielessä.

Aikuisten tulee muistaa, että laki kieltää alle 18-vuotiaiden päihteiden käytön sekä hallussapidon. Siihen on selkeät terveydelliset sekä lakiin perustuvat syyt (Alkoholilaki 37§). Miksi kukaan haluaisi aiheuttaa nuorille ongelmia elämän alkutaipaleella?

Nuorena kokeillaan erilaisia identiteettejä ja käyttäytymistapoja

Nuoruudessa rakennetaan identiteettiä ja peilataan muiden suhtautumista itseen enemmän kuin missään muussa elämänvaiheessa. Omaa asemaa ja roolia pyritään luomaan erilaisin keinoin. Nuori saattaa kokeilla miten erilainen käyttäytyminen vaikuttaa lähiympäristön reaktioihin. Tällaista kokeilua voi olla auktoriteettien ja sääntöjen vastustaminen esimerkiksi koulussa.

Päihteiden käyttökokeilut voivat alkaa halusta lunastaa muiden nuorten arvostusta. Nuori saattaa myös matkia ihailemiensa henkilöiden pukeutumista, käyttäytymistä, päihteidenkäyttöä tai muuta tyyliä ja pyrkiä näin lunastamaan paikkaansa ja arvostusta nuorten yhteisössä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämän selvityksen mukaan 44 % nuorista pitää alkoholin käyttöä trendikkäänä. Lisäksi 15–17-vuotiaista nuorista kaksi kolmesta kertoo, että alaikäisten on helppoa saada alkoholia.

Onneksi kouluissa on panostettu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetteluun. Keskustelemalla ja hyväksymällä erilaisuutta saamme entistä itsevarmempia nuoria, jotka uskaltavat sanoa mielipiteensä ja olla rohkeasti omia itseään.

Toisen plagiointi ja sen kautta saama hyväksyntä kavereilta ei ole oikein. Meidän aikuisten tulee kannustaa nuoria keskustelemaan ja miettimään, mitkä ovat niitä arvoja, joita kohti haluaa rakentaa elämäänsä. Kavereilla on useasti merkitystä, millaista arvomaailmaa nuori lähtee toteuttamaan. Oikea kaveri ei yllytä tai pakota päihteisiin.

Päihteiden käyttöön liittyvä lainvastaisuus

Päihteiden käyttö voi lisätä syyllistymistä rikoksiin ja tehtyjä rikoksia selitellään päihteillä. Tuomioistuimessa päihteiden vaikutusta ei kuitenkaan nähdä lieventävänä seikkana tuomioon, vaan päinvastoin. Ne nuoret, jotka ovat riippuvaisia päihteistä ja ovat sotkeutuneet rikoksiin, ovat todellinen haaste yhteiskunnalle ja ehkäisevälle työlle.

Päihteitä käyttävä nuori ei useinkaan myönnä itseään ongelmakäyttäjäksi ja siksi tänä päivänä meidän on vaikea saada nuoria riittävän varhain hoidon piiriin.Kukaan meistä ei tiedä, onko yksi kannabiksen kokeilu aiheuttanut addiktion eli riippuvuuden, josta onkin vaikea päästä eroon.

Liian usein myös meillä Etelä-Karjalassa näkee ja kuulee, kuinka 5.–6. luokilla aloitettiin tupakalla ja nuuskalla, 7. luokalla tuli kannabiksen kokeilu ja siitä lähti pikku hiljalleen “diilaaminen” eli välittäminen muille nuorille. Nuoret saavat väärän käsityksen huumeiden myynnin helppoudesta. Tässä kohtaan nuori on jo rikollisen toiminnan ytimessä, josta onkin “helppo” siirtyä kovempiin huumeisiin myynnin ja oman käytön osalta.

Ajat ja tavat ovat muuttuneet

Aikuisten omalla asenteella ja esimerkillä on vaikutusta nuorten päihteiden käyttöön. Millä tavoin päihteet kuuluvat aikuisen elämään? Jos kuuluu, onko päihteidenkäyttö kohtuullista vai humalahakuista?

Nuorten mukaan esimerkiksi Snapchatista saa hankittua sitä alkoholia mitä haluaa ja niin paljon kuin haluaa, ilman ikärajoja. Ostamalla alkoholia alaikäiselle tekee monta virhettä: rikkoo lakia, altistaa nuoren alkoholin riskeille sekä viestii siitä, että alkoholin juominen alaikäisenä on sallittua.

Tiedon lisäämiseksi ja asenneilmapiirin muokkaamiseksi tarvitaan enemmän avointa keskustelua, jotta jokainen päihteitä alaikäiselle välittävä ymmärtäisi vastuunsa, myös täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevat nuoret aikuiset. Oikeudenmukainen ja turvallinen aikuinen ei välitä päihteitä alaikäiselle.

Vaikka usein kuullaan vanhempien sanovan, että kaikki nuorethan kokeilevat päihteitä, se ei pidä paikkaansa. Kouluterveyskyselyn mukaan vuonna 2021 Etelä-Karjalan yläasteikäisistä lähes seitsemän nuorta kymmenestä ilmoitti olevansa raitis. Määrä on noussut muutamalla prosentilla vuodesta 2019. Meillä on siis paljon nuoria, jotka ovat kieltäytyneet päihteistä.

​Maija Ström-Ripatti, nuorten oikeusedustaja, Eksote

Sanna Ahtiainen ja Sari Kajasranta, ehkäisevän päihdetyön asiantuntijat, Eksote