|

Blogg: Glöm inte att tala om mediciner med barn och unga

När man talar med barn och unga, stöter man ofta på knepiga frågor. Bland dom svåra frågorna kan finnas frågor om sexualitet, hälsa och rusmedel. Barn och unga stöter på dessa teman till exempel på internet eller på tv, och de vill gärna ha heltäckande svar av oss vuxna. Vi vuxna måste då försöka ge svar frågor utan att skrämma upp eller bortförklara, och dessutom hitta sätt att närma oss dessa teman.

Inom förebyggande rusmedelsarbete stöder man föräldrar och andra vårdare att tala om rusmedel från olika synpunkter. Att tala om tobak och alkohol är ofta lättare för många, medan det kan kännas svårare att tala om droger och mediciner.

När man talar med barn och unga, stöter man ofta på knepiga frågor. Bland dom svåra frågorna kan finnas frågor om sexualitet, hälsa och rusmedel. Barn och unga stöter på dessa teman till exempel på internet eller på tv, och de vill gärna ha heltäckande svar av oss vuxna. Vi vuxna måste då försöka ge svar frågor utan att skrämma upp eller bortförklara, och dessutom hitta sätt att närma oss dessa teman.

Inom förebyggande rusmedelsarbete stöder man föräldrar och andra vårdare att tala om rusmedel från olika synpunkter. Att tala om tobak och alkohol är ofta lättare för många, medan det kan kännas svårare att tala om droger och mediciner. Det är lättare att tala om rusmedel som är både lagliga och väldigt vanliga, och som föräldrarna själva kan ha erfarenheter av. Det är ändå viktigt att tala om alla rusmedel.

Det är inte meningen att jämföra olika medel, eller avgöra vilket som är mera skadligt eller farligt. För barn och unga är alla rusmedel farliga och olagliga, och det skall vara klart för alla. Det är ändå inte nödvändigt att veta allt om rusmedel. Det räcker att man är färdig att lyssna och diskutera och att man skapar en atmosfär där det är lätt att tala om olika frågor. Sedan kan man tillsammans söka svar på svåra frågor eller använda olika material som finns till stöd för föräldrar.

Att tala om mediciner är lika viktigt som att tala om alkohol eller andra rusmedel. Mediciner finns i många hem och även barn och unga kan ha dagliga mediciner som de behöver. Barn och unga kan få för sig att testa andras mediciner, blanda dem eller använda dem tillsammans med alkohol. De kan också tänka, att mediciner helt allmänt inte kan vara skadliga, eftersom de är ordinerade av läkare. I sociala medier är det lätt att stöta på videon för unga , som innehåller mycket missinformation.

Hur skall man då tala med barn och unga om mediciner?

  • Berätta, att mediciner är till för ett specifikt behov, och skall inte användas till andra ändamål. På paketet står det vad medicinen används till
  • Alla människor tål inte samma mediciner, och man kan tex. vara allergisk för vissa ämnen.
  • Mediciner är alltid för personligt bruk. Läkaren skriver ut mediciner enligt personens behov och vet vilka mediciner som behövs och hur mycket. Man skall aldrig använda mediciner mera eller under än längre period än ordinerat.
  • Medicinpaketen innehåller information om medicinen, och eventuella varningar. En röd triangeln betyder att man ska vara extra försiktig. Både receptbelagda mediciner och mediciner som kan köpas fritt på apotek kan ha skadeverkningar.
  • Man skall aldrig blanda mediciner med varandra eller använda dem med alkohol, det kan vara livsfarligt.
  • Man får inte ge sina egna mediciner till någon annan eller sälja mediciner.
  • Mediciner, som har blivit gamla, ska returneras till apoteket.
  • Försäkra dig att barn och unga vet när och hur man ringer till nödnumret 112.

Att tala om mediciner är något man kan göra redan med små barn. Det viktigaste är att tala på ett sätt, som barnet förstår och som är åldersanpassat. Redan små barn kan ha erfarenheter av mediciner och de har säkert sett att vuxna använder dem ibland. Med äldre barn och unga kan man fördjupa diskussionen och ta reda på hur barnet förhåller sig till mediciner och vad som försiggår i kompiskretsen.

Annika Eloranta

Veckan för förebyggande rusmedelsarbete ordnas årligen vecka 45. I år är temat mediciner, och ändamålet är att hjälpa föräldrar och professionella att ta mediciner till tals med barn och unga. Veckan ordnas av Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete, och temaveckan har ordnats sedan 1921.