Artikkeli: Verkostoon kaksi uutta järjestöä: Sininauhasäätiö ja Positiiviset ry

Verkoston puheenjohtajisto päätti kokouksessaan 12.2.2020 hyväksyä Sininauhasäätiön ja Positiiviset ry – HIV Finland jäsenhakemukset.

Sininauhasäätiössä on tehty paljon töitä yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kanssa. Säätiö pyrkii vähentämään päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja ehkäisemään syrjäytymiskierrettä. Sininauhassa toteutetaan Asunto ensin -ideologiaa sekä järjestetään päihteetöntä asumista. Kohderyhmiä on lukuisia.

Positiiviset ry näkee HIV-positiivisuuteen liittyvän stigman altistavan päihteiden käytölle. Positiiviset ehkäisee ja vähentää päihdehaittoja tarjoamalla neuvontaa, vertaistoimintaa ja päihteettömiä kohtaamispaikkoja. Chemsex-hankkeen puitteissa järjestö tekee huumetyötä miesten väliseen seksiin kytkeytyvissä käyttökulttuureissa. Positiiviset ry edistää työssään ihmisoikeusperustaista päihdepolitiikkaa.

EPT-verkostossa on nyt 54 järjestöä. Tervetuloa mukaan Sininauhasäätiö ja Positiiviset ry!