artikkeli: EPT-verkoston uusi strategia vuosille 2019 – 2022

EPT-verkoston uusi strategia vuosille 2019 – 2022

Missio: Tuloksekasta ja puhuttelevaa ehkäisevää päihdetyötä

Visio: Yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää omaa parasta mahdollista arkeaan.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto on syntynyt yhteisen keskustelun ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämisen tarpeesta. Siihen kuuluu lähes 50 sote-alan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.  Moniäänisessä joukossa on yleishyödyllisiä järjestöjä, palveluntuottajia ja potilasjärjestöjä, joista jokainen tuo verkostoon edustamansa kohde- ja asiakasryhmän äänen.

Yhteistyön tuloksena järjestöjen kansalais- ja vaikuttamisviestintä vahvistuu, toiminnan tulokset ja vaikutukset lisääntyvät ja innovatiiviset avaukset helpottuvat.  Jäsenten yhteistyötä fasilitoi verkostotyön ja eri alojen asiantuntijoista muodostuva neljän hengen tiimi. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan työryhmissä, joiden puheenjohtajina toimii jäsenorganisaatio ja valmistelijana fasilitointitiimin asiantuntija. Puheenjohtajat muodostavat EPT-verkoston johtoryhmän, joka seuraa ja arvioi toimintaa ja linjaa viestintää.

Vaalimme yhteisessä tekemisessä sitoutunutta, rohkeaa ja joustavaa toimintakulttuuria. Verkostotyö tuottaa jäseniä ja laajempia kohderyhmiä hyödyttäviä toimia, jotka ovat kansalaisviestintä, edunvalvonta, yhteiskehittäminen ja koulutus.

Veljesten nimet vanhimmasta nuorimpaan ovat: Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero. Ovat heistä Tuomas ja Aapo kaksoispari ja samoin Timo ja Lauri. Juhanin, vanhimman veljen, ikä on kaksikymmentä ja viisi vuotta, mutta Eero, nuorin heistä, on tuskin nähnyt kahdeksantoista auringon kierrosta. Ruumiin vartalo heillä on tukeva ja harteva, pituus kohtalainen, paitsi Eeron, joka vielä on kovin lyhyt.