artikkeli: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto iloinen hallitusohjelman kirjauksista

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja sen viisikymmentä jäsenjärjestöä ovat tyytyväisiä uunituoreeseen hallitusohjelmaan.
Ohjelmaan on kirjattu useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjen esiin tuomia muutostoiveita ja toimenpiteitä.

Verkosto on erityisen kiitollinen seuraavista hallitusohjelman kohdista:

  • Päihdestrategian laatiminen

On erittäin toivottavaa, että Suomeen saadaan päihdestrategia, jossa näkyvät sekä ehkäisevä työ että korjaava työ.
Nykyisen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman resurssien vahvistaminen on tärkeää. Lisäksi mukaan on otettava palvelut,
kuten hallitusohjelmassa onkin kirjattu.

  • Huumausainepoliittinen periaatepäätös

Huumausainepoliittiseen periaatepäätökseen tulisi kirjata haittoja vähentävien toimien mahdollistaminen ja kokeilu.
On hyvä, että huumehoitoa halutaan kehittää ja parantaa.

  • Tupakan ja alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämisen toimenpiteet

Hallitusohjelmaan kirjatut alkoholiveron ja tupakkaveron nostot tukevat kansanterveydellisiä pyrkimyksiä sekä edistävät hyvinvointia.
On tärkeää, että alkoholin kokonaiskulutus saadaan taas laskuun.

Hallitusohjelmassa on lisäksi monia muita hyvinvointiin liittyviä kirjauksia, jotka edistävät Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston tavoitteita.
Niitä ovat esimerkiksi rahapelipoliittinen ohjelma, sokeriin liittyvät verotusaikeet sekä kansalaistoiminnan kattavampi tukeminen.

Uusin hallitusohjelma on konkretialtaan kattavampi kuin edellinen ja sisältää suoria toimia.
Verkosto muistuttaa kuitenkin samalla, että toimenpiteisiin ja uudistuksiin tulee varata riittävästi resursseja, jotta ne ovat mahdollisia.L


Mirka Vainikka vt.
puheenjohtaja, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
toiminnanjohtaja, Irti Huumeista ry