ARTIKKELI: Tutustu EPT-verkoston jäsenjärjestöjen materiaaleihin!

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa EPT-verkoston jäsenjärjestöjen toiminnasta sekä linkkejä jäsenjärjestöjen materiaaleihin.


A-klinikkasäätiö

Tutustu: a-klinikkasaatio.fi/

Päihdelinkki/Nuortenlinkki


Barnavårdsföreningen i Finland 

Oman elämäni supertähti – hanke tukee sijoitettuja ja jälkihuollon piirissä olevia nuoria löytämään sisäisiä voimavaroja, lisäämään elämänhallintaa sekä vahvistamaan henkistä hyvinvointia.
Lue lisää: bvif.fi/fi/lastenkoti/article-153591-69785-oman-elamani-supertahti-hanke

Ammattilaisille suunnattu Empaattinen läsnäolo -opas, jossa on koottuna ajatuksia ja harjoituksia, jotka voivat auttaa aikuista olemaan empaattisesti läsnä kohdatessasi nuoria:


Elämäni Sankari ry

Tutustu: www.elamanisankari.fi


Ensi- ja turvakotien liitto

Äidin tarina: www.youtube.com/watch?v=3Gk0UN6jeoM
Isän rohkea päätös hakea apua päihdeongelmaan: www.youtube.com/watch?v=WcGxDo3CLPY
Mahdollisuus – kertomus päihdeongelmaisen äidin kuntoutumisesta: www.youtube.com/watch?v=6yIXW4ijaFg
Vauva-arki ja päihteitä kuntoutuminen -podcast (Spotify-linkki): open.spotify.com/episode/33lvgJ8MYzcD28ZvKpPxMm
Pidä kiinni -hoitojärjestelmä: ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/pida-kiinni-hoitojarjestelma/


Irti Huumeista ry

Tutustu: www.irtihuumeista.fi


Kalliola-konserni

Kalliola on pitkän linjan toimija, joka tarjoaa erilaisia kuntoutusmuotoja eri elämänvaiheisiin
Kalliolan tunnetuin päihdehoitoyksikkö on Kalliolan klinikka, joka on tarjonnut Minnesota-malliin perustuvaa Myllyhoitoa pisimpään Suomessa, lähes 40 vuotta.

Kalliolan asumispalveluiden yksiköistä tunnetuimpia on Kuvernöörintien asumisyhteisö, joka toimii terapeuttisen yhteisöhoidon viitekehyksessä. Tilastojen mukaan Kuvernöörintien asiakkaista 90 %:a on raittiina vielä vuoden päästä siitä, kun heidän asumisjaksonsa on päättynyt.

Kalliolassa on asiantuntemusta myös erityisten päihdekuntoutujaryhmien auttamisesta. Rikosseuraamustaustaisia asiakkaita tuetaan Vahvasti tukien– sekä Karikka-kuntoutuksessa. Nämä molemmat toimivat Good Lives Model -viitekehyksessä. Osana kuntoutusta asiakkaan päihdetaustaa työstetään ja tähdätään tulevaisuuteen, jossa päihteidenkäyttö ei näyttele merkittävää roolia asiakkaan elämässä. Vahvasti tukien -toiminta palkittiin Kriminaalihuollon palkinnolla vuonna 2018.

Kalliolan Naapurituottajien toiminnassa valmennetaan tapahtumatuotannon moniosaajia ja edistetään samalla toipumiskulttuuria. Naapurituottajat-toiminta palkittiin TerveSOS-palkinnolla toukokuussa 2021.

Päihteillä oirehtivia nuoria hoidetaan useassa erityistason nuorisokodissa, jotka toimivat eri puolilla eteläistä Suomea.

Näiden eri hankkeiden ja yksiköiden lisäksi Kalliolassa kohdataan päihderiippuvaisia ihmisiä naapuruustaloissamme sekä kohtaamispaikoissamme päivittäisessä arjessa. Espoon keskuksessa toimiva kohtaamispaikka Askel on näistä kenties tunnetuin, sillä se on matalan kynnyksen kohtaamispaikka ihmisille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Kalliola on arvopohjainen, voittoa tavoittelematon toimija, jonka kaikissa palveluissa mitataan asiakkaan omaa kokemusta muutoksesta Kalliola-indeksi -työkalulla

Päihdepäivillä Kalliolan klinikan johtaja Tuomas Maasio sekä Kalliolan asumispalveluiden johtaja Paula Rautoja ovat puhujina miniseminaarissa, jossa puhutaan päihdetyön ammattilaisten jaksamisesta. Tiedossa on näkökulmia omaan jaksamiseen ja voimavarojen tasapainottamiseen. Miniseminaari pidetään osana maksutonta ohjelmaa ke 19.5. klo 13.10.


KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry 

Lue lisää:

www.kokemusasiantuntijat.fi

twitter.com/kokoa_ry

www.instagram.com/kokoa_ry/

www.facebook.com/kokemusasiantuntijat


Kriminaalihuollon Tukisäätiö

Tutustu: www.krits.fi


Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Päihdekasvatus. Tukioppilastoiminnan materiaali: cdn.mll.fi/prod/2020/03/11132900/paihdekasvatus-2020-tukioppilastoiminnan-materiaali.pdf
MLL:n materiaalissa on vinkkejä tukioppilaiden valmentamiseen ja keskustelujen ohjaamiseen opettajan kanssa alkoholia, tupakkaa tai kannabista käsittelevillä oppitunneilla. Materiaali sopii myös esimerkiksi terveystiedon opetukseen.

Puhutko lapsesi kanssa pelaamisesta? -esite vanhemmille. cdn.mll.fi/prod/2018/10/26161502/Puhutko-lapsesi-kanssa-pelaamisesta.pdf


Myllyhoitoyhdistys ry

Myllyhoitoyhdistyksen tilaamassa selvityksessä ”Palvelulabyrintista asiakkaan tarpeisiin – Suomalaisen päihdehuollon nykytilan systeeminen tarkastelu” kartoitettiin päihdetyön keskeisten toimijoiden näkemyksiä suomalaisen päihdehuollon tilasta. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat päihdepalveluiden saatavuuden riittämättömyys, päihdehoitopolkujen katkonaisuus, kuntien vähäiset resurssit sekä ongelmat päihdepalvelujen saatavuuden alueellisessa yhdenvertaisuudessa.” Tutustu selvitykseen: Palvelulabyrintista asiakkaan tarpeisiin -selvitys – Myllyhoitoyhdistys


Naistenkartano ry

Tutustu: www.naistenkartano.com


Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta: ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta
Instagramissa: @osaamiskeskus.ehyt.fi

EHYT ry mukana kolmessa Osaamiskeskuskokokonaisuudessa:
Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa: www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/osaamiskeskus-nuoska-nuorisotyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa/
Kanuuna – Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus: www.nuorisokanuuna.fi/
Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä (suomi, ruotsi, englanti) ladattavissa: ehyt.fi/tuote/ehkaiseva-paihdetyo-nuorisotyossa/

Päihdetoimintaohje nuorten työpajoille:


Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Kort info om Nykterhetsförbundets rusmedelsförebyggande modell PEPP:


Positiiviset ry

Osa 1/5 Positiivisten Chemsex-hankkeen kemseksi-videosarjasta.
Kemseksi on tarkoituksellista päihteiden käyttöä seksin yhteydessä. Videoilla esiintyvä mm. Outo homo -monologistaan tunnettu Juuso Kekkonen on esiintyjä, koomikko ja kirjoittaja, jonka elämäntehtävä on puhua maailmasta edes hieman parempi paikka.

Artikkeli Chemsex-hankkeessa tehdystä kyselystä:


Psoriasisliitto / Vertaistervarit

Hyvintointia ja terveyttä edistävää vertaisryhmätoimintaa: Vertaistervarit-hanke 2020 – 2022. Lue lisää: www.vertaistervarit.fiRaittiuden Ystävät ry

Ilmainen Raitis Linja palvelee ma-pe 12-15 puh. 0800 508 230. Lue lisää Raitis Linja -palvelevasta puhelimesta: Raitis Linja tarjoaa apua päihdeongelmiin

Selvin päin kesään -kampanja: www.selvinpainkesaan.fi

Mocktailseura promotoi alkoholittomia juomavaihtoehtoja ja vapaa-aikaa. Pidämme pop-up -mocktailbaareja erilaisissa yleisötapahtumissa sekä nuorisotaloilla. Helsingissä järjestämme yli 15-vuotiaille suunnattuja ilmaisia iltoja liikunnan, lautapelien ja leffojen parissa. 
Löydät meidät Instagramista, YouTubesta ja Facebookista nimellä mocktailseura sekä mocktailbaari. Mocktailbaari-tilillä Instasta löydät opasvideoita maukkaiden mocktailien tekemiseen. Tervetuloa seuraamaan meininkiä meidän somekanaviin: www.mocktailseura.fi
Olemme osa Raittiuden Ystävät ry:n toimintaa.  


Sininauhaliitto / Palasista eteenpäin -hanke

Kuusiosainen Palaset-malli tarjoaa tukea huumeita käyttävien nuorten läheisille kriisin keskellä. Malli on kehitetty Palasista eteenpäin -hankkeessa, ja sitä on hyödynnetty hankkeen asiakastyöskentelyssä läheisten kanssa. Mallia on testattu myös ammattilaisista koostuvan kehittäjäryhmän kanssa osana hanketta.
Palaset-malli perustuu kansainvälisesti tutkittuun ja testattuun Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step –menetelmään.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat kouluttautua mallin käyttöön syksyllä 2021. Koulutuksista lisätietoa löytyy täältä: www.palasistaeteenpain.fi/koulutukset/. Koulutukset ovat maksuttomia.
Palaset-malliin ja Palasista eteenpäin -hankkeeseen voi tutustua täällä: www.palasistaeteenpain.fi/

Palasista eteenpäin -hankkeen projektipäällikkö Sanna Tanskanen esittelee Palaset-mallia Päihdepäivien miniseminaarissa torstaina 20.5. klo 11.10-11.25.


Sosped-Säätiö

Tutustu: sosped.fi 
Pelirajaton-toiminnan nettisivut: pelirajaton.fi
Digitaaliset riippuvuudet nettisivut: digiriippuvuudet.fi/


Stop Huumeille ry

Tutustu: www.stophuumeille.fi
www.facebook.com/stophuumeillery
twitter.com/StopHuumeillery
www.instagram.com/stophuumeillery/
www.youtube.com/channel/UCkA97fj2_vV3l9K7_HhIkSg


Suomen ASH

Tietoa nuuskasta, sähkösavukkeesta ja vesipiipusta. Lataa tai tulosta esitteet käyttöösi. Broschyrer också på svenska.
Nuuska-esite: suomenash.fi/wp-content/uploads/2019/12/nuuska.pdf
Sähkösavuke-esite: suomenash.fi/wp-content/uploads/2019/12/sa%CC%88hko%CC%88savuke.pdf
Vesipiippu: suomenash.fi/wp-content/uploads/2019/12/vesipiippu.pdf

Parveketupakointi. Miten toimia, jos naapurista tulee tupakansavua asuntoosi, parvekkeellesi tai pihamaallesi? Tietoa aiheesta Suomen ASH:n sivuilla selkokielellä. Lue lisää: suomenash.fi/tupakkapolitiikka/parveketupakointi/ Sivulla on aiheesta myös ohjevideo.
På svenska: Rökning på balkonger

Vapauta voimavaroja terveydenhuoltoon. Tupakkasairauksien hoito sitoo enemmän käsiä kuin vieroitus. Edistä kuntasi savuttomuutta. #kuntavaalit2021 Suomen ASH

Suomen ASH kampanjoi kuntavaaleissa:

Tupakointi aiheuttaa yhteiskunnallemme miljardiluokan kustannukset vuosittain. Vieroitus tasapuolisesti kaikkien saataville.  #kuntavaalit2021 #tupakka #terveydenhuolto

Savuton Suomi 2030 -verkosto

Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä vahingoittava, estettävissä oleva terveysriski. Esite tarjoaa tietoa savuttomasta työpaikasta.
Savuton työpaikka -esite (pdf): savutonsuomi.fi/wp-content/uploads/2017/11/Savuton_tyo%CC%88paikka_esite.pdf

Liputamme savutonta Suomea® -tavaramerkki: Liputamme savutonta Suomea® -tavaramerkillä järjestö, organisaatio tai yhteisö voi näkyvästi osoittaa tukevansa tavoitetta savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta. Lisätietoja merkin käyttöoikeuden hakemisesta: savutonsuomi.fi/liputamme/


Savuton Suomi on terveysteko. Jokaisella on oikeus hyvään ja tehokkaaseen nikotiinituotteista vieroitushoitoon.

Savuton Suomi 2030 -verkoston kuntavaalikampanja: 
Nikotiinista vieroitus tuo terveyttä ja säästöjä kuntaasi. Terveempi elinympäristö kaikille! #kuntavaalit2021 #tupakka #nikotiini #savutonsuomi #nikotiinitonsuomi 


Syöpäjärjestöt

Erovirasto-app
Uutuus! Maksuton mobiilisovellus nuorille tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamiseen: https://www.fressis.fi/erovirasto/
Maksuttomat julisteet ja kortit tilattavissa: www.syopajarjestot.fi/julkaisut/esitteet/

Nuuskaton urheilu -toimintamalli
Uutuus! Toimintamalli urheiluseuroille nuuskattomuuden edistämiseen: fressisedu.fi/urheilu/

Nikotiiniton amis -toimintamalli
Uutuus! Toimintamalli ammatillisille oppilaitoksille nikotiinittomuuden edistämiseen oppilaitoksessa: fressisedu.fi/oppilaitokset/nikotiinitonamis/

Fressis.fi
Tietoa nuorille tupakka- ja nikotiinituotteista sekä terveellisistä elintavoista. Kysy asiantuntijalta -palvelu: www.fressis.fi/

Röökikroppa.fi
Tietoa tupakan ja nuuskan vaikutuksista elimistössä kuutena eri kieliversiona: tobaccobody.fi/

FressisEdu.fi
Tietoa ja materiaalia tupakka- ja nikotiinituotteista oppilaitoksille, nuorisotyöhön ja vanhemmille: fressisedu.fi/

Nikotiiniton neuvolatyö: www.syopajarjestot.fi/julkaisut/esitteet/materiaalia-ohjauksen-tueksi/

Nainen ja alkoholi: www.ilmansyopaa.fi/nainenjaalkoholi/

Alkoholin aiheuttama syöpäriski: www.ilmansyopaa.fi/tunne-syopariskit/alkoholi/


Suomen Valkonauhaliitto

Tutustu: www.suomenvalkonauhaliitto.fi

Viimeisin Valkonauha-lehti: Valkonauhalehti 2/2021

Tutustu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) alueella käynnistyneen STEA -rahoitteisen Aurora-hankeen sivuihin sekä esittelyvideoon.


Terveydenhoitajaliitto


Tukikohta ry

Tutustu: tukikohta.org


Tunne rintasi ry

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja Suomen toiseksi yleisin syöpä. Sen syntyyn vaikuttaa useampi taustatekijä. Elämäntapavalinnoilla voi olla vaikutusta rintasyövän ehkäisyyn.
Rintasyövän varhainen toteaminen vaikuttaa sen hoitamiseen. Varhaista toteamista voi edistää tarjoamalla tietoa rintasyövän oireista ja opastamalla omatarkkailuun.
Tunne rintasi ry tarjoaa maksutonta materiaalia, palveluja ja tietoa rintaterveystiedon käsittelyyn omassa työssäsi ja tottakai myös sinulle! 
Katso lisää: www.tunnerintasi.fi