Miksi tuotetiedot tulee ilmoittaa alkoholijuomissa?

Teksti on tiivistelmä ja käännös julkaisusta What is in your bottle? Alcohol ingredients labeling. (Eurocare, 2013)

Pakkausmerkinnöillä tai tuote-etiketeillä on monta käyttötarkoitusta. Niillä voi antaa kuluttajille tietoja tuotteesta, houkutella heitä ostamaan tuotteen sekä varoittaa heitä tuotteeseen liittyvistä vaaroista ja terveysriskeistä. Alkoholijuomaa juova kuluttaja ei todennäköisesti tiedä tarkalleen, mitä hän juo, ellei hän sitten ole valmis näkemään vaivaa ja ottamaan asiasta selvää valmistajan verkkosivustolta. Julkisten elinten täytyy pyrkiä suojelemaan ihmisiä tehokkaasti riskeiltä ja uhkilta, joita vastaan nämä eivät pysty yksilötasolla suojautumaan. Vuonna 2011 EU:n elimet hyväksyivät lain, jonka mukaan elintarvikkeiden tai virvoitusjuomien, kuten maidon, pakkauksissa on lueteltava tuotteen ravintoarvot ja ainesosat. Tämä velvoite ei kuitenkaan koske alkoholijuomia. Niinpä alkoholin ainesosia ei tarvitse luetella pakkauksessa, eikä valmistajilla ole niitä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta.

Kun kuluttajille annetaan täydelliset tiedot tuotteesta, he pystyvät tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Lisäksi voidaan varmistaa, että kuluttajat tietävät, mihin rahansa käyttävät. Alkoholialan velvoittaminen antamaan täydelliset tuotetiedot pakkausmerkinnöissä voisi auttaa vähentämään alkoholiin liittyviä haittoja. Juoman sisältämien ainesosien luetteleminen varoittaa kuluttajaa mahdollisesti haitallisista tai muuten ongelmallisista aineista. Mikä vielä tärkeämpää, ravintoarvotiedot, kuten tuotteen kalorimäärä, auttavat kuluttajaa tarkkailemaan ruokavaliotaan ja elämään terveellisesti.

On hälyttävää, että Euroopassa alkoholin kulutus on suurinta ja alkoholiin liittyvät haitat ovat yleisimpiä. Lisäksi liki 10 prosenttia alkoholia käyttävien aikuisten saamasta kalorimäärästä tulee alkoholista. Alkoholin energia-arvo on 7 kcal/g. Enemmän energiaa sisältää ainoastaan rasva, jonka on kaikkein energiapitoisin makroravintoaine (9 kcal/g). Alkoholi nauttiminen voikin nostaa päivittäistä kalorimäärää merkittävästi.

Kalorit

Alkoholijuomia valmistetaan käyttämällä ja tislaamalla luonnollista tärkkelystä ja sokeria. Koska alkoholissa on paljon sokeria, siinä on myös huomattavan paljon kaloreita, 7,1 kilokaloria grammassa. Vain rasvan energiasisältö on suurempi (9 kcal/g). Isossa-Britanniassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että liki 10 prosenttia alkoholia käyttävien aikuisten saamasta kalorimäärästä tulee alkoholista. Alkoholin nauttiminen vähentää myös elimistön energiaksi polttaman rasvan määrää. Elimistö pystyy säilömään ravinteita, proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvaa, mutta ei alkoholia. Siksi elimistö haluaa päästä alkoholista eroon ja asettaa tämän tavoitteen etusijalle: sillä välin keskeytyvät kaikki muut tarpeelliset prosessit, kuten ravinteiden imeytyminen ja rasvan polttaminen. Ei olekaan yllättävää, että alkoholin ja lihavuuden välillä on syy-yhteys, johon vaikuttaa merkittävästi myös elämäntyyli, geeniperimä ja sosiaaliset tekijät. Siksi alkoholinkulutus täytyy ottaa huomioon tarkasteltaessa lihavuuden syitä. Tätä aihetta on valitettavasti tutkittu vain vähän. Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että miehet saavat alkoholista kuukaudessa keskimäärin 8 210 kilokaloria ja naiset 3 790 kilokaloria. Sama tutkimus vahvisti, että alkoholin suurkuluttajat saavat enemmän energiaa alkoholista kuukaudessa kuin alkoholia vähän tai kohtuullisesti käyttävät (alkoholia vähän käyttävät: 1 623 kilokaloria, alkoholia kohtuullisesti käyttävät: 7 256 kilokaloria ja suurkuluttajat: 22 482 kilokaloria). Tämä tarkoittaa 749 kilokaloria päivässä alkoholista, ja suurin osa näistä kaloreista tulee nimenomaan alkoholista eikä juoman muista ainesosista. Erilaisten viinien, oluttyyppien ja cocktailien ravintoarvot vaihtelevat paljon, samoin eri merkkien alkoholipitoisuus tai alkoholittomat ainesosat. Siksi myös juomien kokonaisenergiamäärä vaihtelee paljon. Mitatuissa alkoholijuomissa on keskimäärin 140 kilokaloria, ja 26 prosenttia energiasta on peräisin alkoholittomista ainesosista. Keskimääräinen kalorinsaanti kuukaudessa kaikista alkoholityypeistä on arviolta 6 423 kilokaloria. Viinapohjaiset juomat sisältävät keskimäärin enemmän kilokaloreita juomaa kohden kuin viini tai olut. Niissä on 211 kilokaloria, joista 64 (30 %) on peräisin alkoholittomista ainesosista.

Kuvassa on olutpulloja ja teksti:
Puolessa litrassa olutta, jonka alkoholipitoisuus on 5 %, on keskimäärin noin 220 kaloria.
Suuressa lasillisessa viiniä, jonka alkoholipitoisuus on 13 %, on 170 kaloria.
Viskidrinkissä, jonka alkoholipitoisuus on 40 %, on keskimäärin 111 kaloria.

Allergeenit

Elintarvikkeisiin lisätään monia aineita useista teknisistä syistä, kuten antamaan väriä ja makua tai ravintoarvon tai antimikrobisen vaikutuksen vuoksi. Elintarvikkeiden ainesosat saattavat aiheuttaa ruoka-allergioita ja ruokaintoleranssia. Erilaisten elintarvikelisäaineiden, kuten erilaisten sulfiittien ja tartratsiiniin, on todettu aiheuttavan ruokaintoleranssia. Jotta ruoka-allergikot saavat kattavasti tietoa, EU:n direktiiveissä on annettu ohjeita, jotka koskevat pakollisia pakkausmerkintöjä elintarvikkeissa olevista mahdollisista allergeeneista. Vuonna 2012 annetun asetuksen 579/2012 mukaan viineissä on mainittava (i) munat ja munapohjaiset tuotteet, (ii) sulfiitit sekä (iii) maito ja maitopohjaiset tuotteet. Kuluttajille annettavan tiedon luettavuutta voidaan lisätä täydentämällä luetteloa kuvilla.

Kuluttajien oikeus saada tietoa

Ainesosien tai ravintoarvojen ilmoittamisen vaikutusta juomiskäyttäytymiseen on tutkittu vain vähän. Jotkin tutkimukset viittaavat siihen, että suurin osa kuluttajista ei osaa tulkita pakkausmerkintöjä oikein. Lisäksi kuluttajat saattavat tulkita tiedot päinvastoin kuin lainsäädännössä on tarkoitettu. Esimerkiksi tupakkaa koskevat tutkimukset osoittavat, että kuluttajat tulkitsevat sallitun maininnan ”ei lisäaineita” niin, että kyseiset savukkeet olisivat terveellisimpiä, vähemmän haitallisia ja vähemmän riippuvuutta aiheuttavia kuin muut savukkeet. Kuluttajat saavat tehdä samanlaisia virheellisiä tulkintoja tuotteista, joissa on ilmoitettu ravintosisältö, ja nämä tulkinnat voivat vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Huolimatta siitä, vaikuttavatko pakkausmerkinnät juomiskäyttäytymiseen, on vaikea ymmärtää, miksi alkoholijuomia eivät koske samat vaatimukset ainesosien ja ravintoarvojen ilmoittamisesta kuin alkoholittomia juomia. Terveysnäkökohtien lisäksi pakkausmerkintöjä koskevassa keskustelussa on kyse kuluttajien oikeuksista. Eurocaren näkemyksen mukaan kuluttajilla on oikeus tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä, ja julkisten elinten velvollisuus on mahdollistaa perusteltujen päätösten tekeminen.

Tietoon perustuvat valinnat

Alkoholin pakkausmerkinnöillä on tärkeä osa kattavassa kansanterveysstrategissa, joka pyrkii vähentämään alkoholiin liittyviä haittoja. Pakkausmerkinnät tarjoavat hallituksille hyvä tilaisuuden jakaa terveystietoutta myyntipisteissä ja silloin, kun tuotetta kulutetaan. Pakkausmerkinnöillä katsotaan olevan vähemmän välitön ja näkyvä vaikutus alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseen kuin muilla poliittisilla toimilla, kuten verotuksen nostamisella. Kun asiaa tarkastellaan EU:n kannalta, tämä on kuitenkin yksi niistä harvoista politiikoista, joissa EU:n tason lainsäädäntö olisi järkevää ja linjassa sisämarkkinoiden periaatteiden kanssa. Voidaan olettaa, että kuluttajat näkisivät mielellään pulloissa enemmän tietoa mahdollisista allergeeneista, juomien koostumuksesta ja, mikä tärkeintä, niiden kalorimäärästä ja sokeripitoisuudesta. Eurocare on vakuuttunut siitä, että alkoholijuomien pakkausmerkintöjen yhdenmukaistaminen alkoholittomien juomien pakkausmerkintöjen kanssa parantaisi kuluttajien valintamahdollisuuksia. Koska lihavuus on merkittävä kansanterveysongelma, tieto kalorimäärästä on erityisen oleellinen kuluttajille, ja on suuri pettymys, että EU:n lainsäätäjät ovat päättäneet, että aineosien ja ravintoarvojen ilmoittamisvelvollisuus ei koske alkoholia. Kilokalorien määrä ja muut ravintotiedot auttaisivat kuluttajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä alkoholin kulutuksesta. Niistä olisi myös hyötyä tutkijoille, jotka määrittävät alkoholin ja kilokalorien saantia. Kuluttajilla olisi paremmat valinnan mahdollisuudet, ja he voisivat halutessaan esimerkiksi valita alkoholijuoman, joka sisältää vähän lisäaineita. Ainakin heillä olisi mahdollisuus tehdä tietoinen valinta. Kansanterveyden ammattilaiset yrittävät löytää tehokkaita keinoja vähentää alkoholiin liittyviä haittoja, ja pakkausmerkinnät ovatkin liian vähän käytetty ja kokeiltu keino, joka sallisi kuluttajien tehdä terveellisiä päätöksiä alkoholin kulutuksesta. Kun terveystiedot ovat alkoholijuomissa ja -pakkauksissa, kohdeyleisö (juoman juoja) saavutetaan oikealla hetkellä eli silloin, kun tuote ostetaan ja sitä käytetään.