Tiedote: Yhteisöllisyys lisää turvallisuutta. KAIKKIEN KAUPUNKI -KAMPANJA KäYNNISSÄ HELSINGIN KIRJASTOISSA

Päihtyneiden ihmisten pelkääminen julkisissa tiloissa on Suomessa paljon yleisempää kuin muissa maissa. Joka kolmas suomalainen kertoo kuluneen vuoden aikana pelänneensä päihtyneitä ihmisiä julkisella paikalla ja lähes joka viides kertoo joutuneensa päihtyneen henkilön ahdistelun tai kiusaamisen kohteeksi. Naisista noin puolet on pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiansa päihtyneitä. (THL 2016.)

Helsingin kirjastoissa starttaa Kaikkien kaupunki -turvallisuuskampanja 23. syyskuuta 2019. Kaikkien kaupunki -kampanjan tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta ja viihtyisyyttä julkisessa tilassa.

Kampanjaan sisältyy koulutus kirjastojen henkilökunnalle. Koulutuksen teemana on ”Haastavat kohtaamiset kirjastossa, päihteitä käyttävän tai sekavasti käyttäytyvän ihmisen inhimillinen kohtaaminen.” Mukana koulutuksen suunnittelussa on myös päihteitä käyttäviä / toipuneita ihmisiä. Koulutuksen tavoite on vähentää käyttäjiin kohdistuvaa stigmaa ja edistää turvallisuutta.

Yhteisölliset kampanjat eivät tietenkään ratkaise päihteiden käytön perimmäisiä syitä ja käytöstä aiheutuvia lieveilmiöitä. Yhteisöllisyys ja ystävällisyys sekä arvostava kohtaaminen voivat kuitenkin lisätä luottamusta kanssaihmisiin ja vahvistaa myös turvallisuuden tunnetta. Päihteitä käyttävillä ihmisillä on suuri tarve tulla kohdatuksi ihmisinä eikä pelkästään järjestyshäiriönä”, sanoo Inari Viskari, Ehyt ry.

”Hyvä kaupunki on turvallinen kaupunki. Kirjastojen tavoitteena on tarjota kaikille avoimia turvallisia tiloja. Kaikki saavat tulla, olla ja oleskella, ehtona kuitenkin se, että yhteisiä käyttäytymissääntöjä noudatetaan”, kertoo Helsingin kaupungin aluekirjastopalvelujen johtaja Saara Ihamäki.

Kampanjan aikana kuntalaisia kannustetaan jakamaan kokemuksiaan kirjastoista. Helsinki Poetry Connection koostaa tarinat ja muistot runoesitykseksi, joka esitetään 27.10. järjestettävässä runotapahtumassa keskustakirjasto Oodissa.

Lisätietoja kampanjasta:

asiantuntija Inari Viskari, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto / EHYT ry

inari.viskari@ehyt.fi , puh. 040 451 4199

https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Keskustakirjasto_Oodi/Oodin_tilat/Turvallisemman_tilan_periaatteet(175267)

Kampanjan toteutus ja suunnittelu: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, Måndag, Helsingin kaupunki.