Tiedote: EPT-verkosto: Alkoholilakiuudistuksessa lausuntojen palautetta ei ole kuultu

Hallituspuolueet ovat päätyneet säilyttämään esityksen alkoholilain kokonaisuudistuksesta ennallaan. Niin kutsutut limuviinat sekä 5,5 % alkoholijuomat ovat tulossa kauppojen hyllyille.

Hallituspuolueet eivät näytä huolestuvan lisääntyvien haittojen ja niiden mukana nousevien kustannusten uhasta. Simon Elo (Sininen Tulevaisuus) nosti hallituksen tiedotustilaisuudessa esiin, miten uudistus luo 300 uutta työpaikkaa panimoalalle.

– Alkoholin takia menetetään vuosittain noin 2 miljoonaa työpäivää. Lisäksi arvioiden mukaan uusi alkoholilaki aiheuttaa toteutuessaan vuosittain 150 ihmisen kuoleman. Ovatko nämä luvut suhteessa 300 uuteen työpaikkaan? Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja ja A-Klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen kysyy.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöt ovat pettyneitä siihen, miten kiistelty laki ollaan viemässä läpi. Lakiesitys on saanut paljon vastustusta asiantuntijoiden, alkoholitutkijoiden ja kansanterveysjärjestöjen taholta. Muun muassa lausuntokierroksella annetuissa lausunnoissa useat tahot kritisoivat alkoholilakiesitystä tai sen osia, kuten kaupoissa myytävien alkoholijuomien enimmäispitoisuuden nostamista 5,5 prosenttiin ja kaupoissa myytävien alkoholijuomien valmistustaparajoitteen poistoa.

– Esitetty alkoholilain kokonaisuudistus ei vähennä päihdehaittoja, vaan tulee toteutuessaan lisäämään niitä. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että hallitus on asettanut tavoitteekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, Kaukonen jatkaa.

Hän muistuttaa, että alkoholihaitat eivät kohdistu vain alkoholin suurkuluttajien joukkoon. Monet haitoista aiheutuvat tavallisille kuluttajille ja muille kuin käyttäjille itselleen, kuten läheisille, työnantajille ja työyhteisöille.

– On välttämätöntä, että suomalaisessa yhteiskunnassa lisätään ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön resursseja, Kaukonen sanoo.

Erityisen tärkeää on, että tämä huomioidaan sote-uudistuksessa konkreettisin keinoin.