Tiedote EPT-verkosto: Alkoholilain uudistamisessa tärkeintä on vastuullisuus

Esitys alkoholilain uudistuksesta ei ole etenemässä eduskunnan käsittelyyn. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston mukaan ratkaisu tukee hallituksen tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

– Tämä on vastuullinen päätös, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja ja A-Klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen sanoo.

Koko väestöön kohdistuvat alkoholipoliittiset toimet, kuten hinnan ja saatavuuden sääntely, vähentävät tehokkaasti myös julkisiin palveluihin kohdistuvaa kuormaa.

– Meidän tulee tavoitella alkoholin kokonaiskulutuksen laskua. Tarvitsemme uudistuksia alkoholilainsäädäntöön, mutta nykyinen esitys alkoholilaiksi sisälsi muutoksia, jotka olisivat lisänneet alkoholin kulutusta ja sitä myöten haittoja, Kaukonen jatkaa.

Muun muassa lausuntokierroksella annetuissa lausunnoissa useat tahot kritisoivat alkoholilakiesitystä tai sen osia, kuten kaupoissa myytävien alkoholijuomien enimmäispitoisuuden nostamista 5,5 prosenttiin ja kaupoissa myytävien alkoholijuomien valmistustaparajoitteen poistoa.

Jätä kommentti