artikkeli: Ei tuomita- se voisit olla sinä

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston Ei tuomita-kampanja järjestettiin vuonna 2019 biisikilpailuna. #sevoisitollasinä biisikisan tavoite on ollut vähentää yhdessä stigmaa, joka liittyy päihteiden käyttöön tai mielenterveysongelmiin.

Päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat liittyvät usein yhteen ja molempiin liittyy yhä vahva stigma, häpeäleima. Erilaisissa arkisissa kohtaamisissa stigma voi sulkea mahdollisuuden olla tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. Ei tuomita-kampanjan tavoite on herättää keskustelua huumeiden käyttäjiin kohdistuvista asenteista ja stereotypioista. Kampanja kehottaa näkemään ihmisen päihteidenkäytön takana, sillä jokainen ansaitsee yhteiskunnan tuen ja avun ja inhimillisen kohtelun.

Musiikkikilpailun avulla halusimme tuoda päihteitä käyttäneiden tai mielenterveyden haasteita kokeneiden ihmisten äänen esiin.

”On erittäin tärkeää purkaa stigmaa, joka liittyy mielenterveyden haasteisiin. Lisäksi meidän pitäisi nähdä päihteitä käyttävät ihmiset uudella tavalla ja kiinnostua myös heidän hyvinvoinnistaan. Liian usein päihdeongelma leimaa ihmistä ja hänessä ei nähdä mitään muuta kuin se päihdeongelma. Vaikka hänkin on jollekin tärkeä, isä, äiti, puoliso tai jonkun lapsi”, sanoo Inari Viskari EHYT ry:stä.

Stigma estää tunteen kuulumisesta yhteiskuntaan. Päihdeongelma nähdään usein itseaiheutettuna omana vikana ja valintana, jonka vuoksi päihteitä käyttävät ihmiset eivät ansaitse paikkaa meidän naapurissamme. Tarvitaan tukea, myötätuntoa ja hyväksyntää sekä myös poliittista keskustelua.


”Tarvitaan ystävällisiä kohtaamisia. Myös päihteitä käyttäviä ihmisiä voi tervehtiä tai kysyä miten viikonloppu meni tai onko kaikki ok. Inhimillinen kohtelu kuuluu kaikille”, Viskari sanoo.
Keskustelua tarvitaan, jotta päihteiden käyttöön liittyviä ennakkoluuloja voidaan rikkoa. Julkisessa tilassa näkyvät ja huomiota herättävät ihmiset ovat vain pieni osa kaikista päihteitä käyttävistä ihmisistä, ja osa käytöstä on satunnaisempaa ja ongelmatonta käyttöä.

Musiikin harrastaminen voi toimia päihde- ja mielenterveysongelmilta suojaavana tekijänä.

Kun nuorilta kysyy, millaisia tunteita musiikki ja soittaminen heissä herättää, yhtenäinen vastaus on “iloa”. Kun päästään toimimaan itselle sopivien haasteiden parissa, syntyy onnistumisia ja itsensä ylittämisen tunteita. Onnistumisen kokemukset lisäävät minäpystyvyyden tunnetta, uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa tulevaisuuteen. Tätä kautta musiikki toimii päihde- ja mielenterveysongelmilta suojaavana tekijänä, toteaa Reeta Nitovuori, viestinnän suunnittelija, Music Against Drugs ry.

        Katso biisikisan video tästä:

Päihteistä ei tarvitse puhua otsa rutussa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Päihdeilmiö-video voi toimia tukena päihdekeskusteluissa. Video ottaa suurennuslasin alle muun muassa seuraavat teemat: Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin? Mikä on Suomen yleisin päihde? Millaisia haittoja päihteet aiheuttavat? Miten niiden käyttöä, ostamista ja myyntiä säännellään?

Päihdeilmiö videoon pääse tästä: