SOMETEMPAUS – Kuppi kaakaota lapsen oikeuksien puolesta 20.11.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään kansainvälisesti 20.11. Lapsen oikeuksien puolesta järjestämme jälleen yhteisen sometempauksen 20.11. – Lapsen hyvä arki: Kuppi kaakaota lapsen oikeuksien puolesta.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostona haluamme muistuttaa jokaista lapsen oikeuksista sekä nostaa esiin 56:n järjestön yhdessä tekemää hyvinvointia edistävää työtä. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja hyvään arkeen!
Sometempauksen teemana on lapsen hyvä ja turvallinen arki ja se, mitä me järjestöt teemme lasten hyvän arjen mahdollistamiseksi.

Lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1990 ja Suomi allekirjoitti sen ensimmäisten joukossa. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita ja sen toteutumista valvoo YK ja toimeenpanee Suomessa hallitus. Sopimuksessa keskeistä on, että lapsen etu otetaan huomioon päätöksenteossa ja kaikessa lapseen liittyvässä toiminnassa. Sopimus koskee sekä yksittäisiä lapsia, että lapsia yleensä.

Sopimukseen liittyy uusimman tiedon ja tutkimustulosten hyödyntäminen lapsiin liittyvässä työssä. Lisäksi siihen kuuluu keskeisenä lasten omien mielipiteiden kuuleminen ja osallisuuden lisääminen. Lasten osallistumista voi jokainen aikuinen edistää.

Ehkäisevään päihdetyöhön liittyy lasten hyvinvoinnin ja hyvän kasvun turvaamiinen. Lapsen oikeuksien sopimuksen 6 artikla takaa lapselle oikeuden elämään ja kehittymisen. Lapsen kehittymisessä ei ole kyse pelkästään lapsen valmistamisesta aikuisuutta varten vaan sopijavaltioiden tulee järjestää olosuhteet, jotka tukevat lapsuutta ja lapsen kehitystä juuri hänen tämän hetkisessä elämässään. Päihteiden käytön ehkäisy on kiinteä osa lapsuuden turvaamista, ja siitä on vastuussa vanhempien lisäksi yhteisöt sekä yhteiskunta. Artikla 24 kiinnittää huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lasten hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on lasten suojeleminen terveyttä vaarantavilta ja riippuvuutta aiheuttavilta aineilta, kuten alkoholilta ja nikotiinituotteilta. Artikla 33 nimeää lisäksi huumeiden käytön erityiseksi uhaksi lapselle.

Lue lisää lapsen oikeuksien sopimuksesta täältä: www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/yleista/ykn-lapsen-oikeuksien-sopimus/

Tee näin lapsen oikeuksien päivänä

  1. Etsi työpaikalta tai kotoa lapsenmielinen muki.
  2. Ota siitä valokuva kotona, toimistolla, retkellä tai missä vaan 20.11.
  3. Twiittaa, instagrammaa tai facebookkaa valokuva ja kerro päivityksessä mitä juuri te teette, jotta lapsilla olisi hyvä ja turvallinen arki
  4. Käytä tunnuksia #lapsenhyväarki ja #eptverkosto

Päivän lopuksi kaikki kuvat kootaan yhteen ja niistä tehdään yhteinen kollaasi EPT-verkoston twitteriin. Kiitos kun olet mukana!

Minä ja muki

Lastensuojelun ja ehkäisevän työn yhdyspintojen kehittämistä varten perustettiin 2019 lastensuojelutyöryhmä,
jonka tarkoitus on jatkaa toimintaansa vuoden 2020 lopulla. Lastensuojelutyöryhmä on avoin kaikille EPT-verkoston jäsenille
ja puheenjohtajana toimii Pia-Lisa Sundell. Ota yhteyttä, mikäli haluat osallistua lastensuojelutyöryhmän toimintaan.

Lisätiedot:

Katarina Rehnström
suunnittelija,
EHYT ry / EPT-verkosto

katarina.rehnstrom@ehyt.fi
050 4081725