Sininauhaliitto, EHYT, A-klinikkasäätiö ja Sosped-säätiö: Vetoomus rahapelipoliittisista toimista poikkeusaikana

Rahapelipolitiikassa tarvitaan nyt nopeita toimia kansalaisten velkaantumisen estämiseksi

Rahapelipolitiikassa tarvitaan nopeita toimia, jotta koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeus-tilanteessa vältetään tarpeeton rahapeleistä aiheutuva velkaantuminen. Esimerkiksi päivittäiset ja kuukausittaiset tappiorajat pitää Veikkauksen peleissä säätää merkittävästi nykyistä alhaisemmiksi.


Poikkeuksellinen ajankohta vaikuttaa myös ihmisten rahapelikäyttäytymiseen: rahapeliautomaatit ovat suljettuja, elämänpiiri kapenee, etäyhteyksien käyttö erilaisten asioiden hoidossa lisääntyy ja taloudellinen epävarmuus lisääntyy. Tarpeettomien taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi nyt on perusteltua tehdä nopeita ja selkeitä toimenpiteitä rahapelipolitiikassa.

Suomessa rahapelaaminen keskittyy valtio-omisteiselle Veikkaus Oy:lle, minkä tähden myös raha-pelaamista koskevat muutokset ovat omistajan päätettävissä. Toki etenkin digitaalisessa raha-pelaamisessa suomalaisten pelaajien käytössä on tosiasiallisesti lähes rajaton kansainvälinen pelitarjonta: Ei ole mielekästä säädellä kotimaista rahapelaamista tehokkaasti, jos ongelmallinen rahapelaaminen siirtyy tämän seurauksena ylikansallisten peliyhtiöiden peleihin. Tehtävien toimien on vähennettävä ongelmallista rahapelaamista, ei siirrettävä sitä peleistä toiseen. Mahdollisimman nopeasti, käytännössä käynnissä olevan arpajaislain uudistamisen osana, on ryhdyttävä määrätietoisesti rajoittamaan ulko-maalaista rahapelitarjontaa Suomessa aiempaa tehokkaammilla keinoilla. Akuutissa tilanteessa tehokkaimmat keinot ongelmallisen rahapelaamisen torjumiseen kytkeytyvät Veikkauksen peleihin liittyviin toimenpiteisiin.

Ihmisiä ei tule kannustaa pelaamaan
etenkään korkean riskitason rahapelejä. Muutenkin vaikeassa tilanteessa ei kaivata rahapelien aiheuttamia haittoja: taloudellisia, ihmissuhde-, itsetunto- ja riippuvuus-ongelmia. Korkean riskitason rahapeleihin liittyvä tuoteinformaatio, käytännössä mainonta, pitää lopettaa. Veikkauksen korkean riskitason pelien tuoteinformaatio voi käytännössä toimia ylikansallisten peliyhtiöiden korkean riskitason pelien mainoksena: pelaamaan kannustaminen ei välttämättä johda Veikkauksen pelien pelaamiseen.

Kun korkean riskitason rahapelaaminen on siirtynyt kokonaan nettiin, jossa pelaaminen edellyttää kirjautumista, haitallista rahapelaamista rajoittavien työkalujen käyttäminen on helpompaa kuin niin sanotussa kivijalkapelaamisessa. Näitä työkaluja tulee nyt myös käyttää. Selkeä pelihaittoja vähentävä rajoitustoimenpide on tappiorajojen alentaminen: rajat ovat tällä hetkellä 1000 €/vuorokausi ja 2000 €/kuukausi, ja niitä, erityisesti päivittäistä rajaa, tulee alentaa merkittävästi. Jotta tässä ahtaassa taloudellisessa tilanteessa vältetään tarpeeton rahapeleistä aiheutuva velkaantuminen, päivittäiset ja kuukausittaiset tappiorajat pitää Veikkauksen peleissä säätää merkittävästi nykyistä alemmalle tasolle.

Veikkaus on myös kehittänyt Vastuullinen Asiakkuus (VasA) -mallin riskipelaamisen puuttumisen työ-kaluksi. VasA-mallin idea on, että seuraamalla kirjautuneen pelaajan pelikäyttäytymistä Veikkauksen työ-kalu havaitsee muutokset rahapelikäyttäytymisessä. Näin pelaajaan voidaan olla yhteydessä, jos peli-käytös muuttuu huolta herättävään suuntaan. Tänä aikana VasA-mallin käyttöönotolle on erityiset perusteet ja se on otettava välittömästi käyttöön.

Raha-automaattien sulkeminen on synnyttänyt poikkeuksellisen tilanteen suomalaiseen rahapelikenttään. Tänä poikkeusaikana syntyy paljon arvokasta tietoa suomalaisten pelikäyttäytymisestä. Rahapeli-käyttäytymisen osalta paras tieto kertyy Veikkaukselle. On välttämätöntä, että Veikkaus antaa tämä datan yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten tutkijoiden käyttöön, jotta suomalainen rahapelipoliittinen päätöksenteko voi perustua parhaaseen mahdolliseen rahapelaamista koskevaan tietoon.

Juha Mikkonen, toiminnanjohtaja, EHYT ry
Lassi Rajamäki, toiminnanjohtaja Sosped-säätiö
Olavi Kaukonen, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö
Pekka Lund, toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto ry

Julkaistu 20.4.