Artikkeli: Nuorisobarometri 2020. Palvelut pelaavat, mutta eivät kaikilla

Juuri ilmestyneen Nuorisobarometrin mukaan valtaosa nuorista saa tarvitsemiaan palveluja ja heitä kohdellaan niissä hyvin. Vastauksissa näkyy myös korkea yhdenkuuluvuuden tunne. Toisaalta kasvava joukko nuoria kokee, että on parempi olla luottamatta kehenkään.

Barometrin tuloksia tarkasteltiin Valtion nuorisoneuvoston järjestämässä julkistamistilaisuudessa. Hyvästä kokonaiskuvasta huolimatta tilaisuuden puheenvuoroissa pidettiin huolestuttavana, että taustatekijöiltään haavoittuvassa asemassa olevat nuoret ovat vastausten perusteella kaikkien tyytymättömimpiä palveluihin. Tarjolla ei ole aina myöskään riittävästi apua erilaisiin vakaviin elämänhallinnan ongelmiin, kuten rahapeliongelmiin tai päihdepalveluja.

Ongelmat avun saamisessa näkyvät myös EPT-verkoston jäsenjärjestöjen ylläpitämissä matalan kynnyksen palveluissa. Monen asiakkaan ongelmat ovat alkaneet jo melko nuorena, mutta kokemukset avun ja tuen saamisesta eivät ole aina kovin hyvät. Palvelujen lisäksi tarvitsisimme lisää tietoa nuorten avun ja tuen tarpeista, jotta osaisimme tarjota oikeanlaisia palveluja. toteaa EPT-verkoston koordinaatioyksikössä asiantuntijana työskentelevä Riikka Perälä.

Perälä tarkastelee barometrissä palvelujärjestelmää lastensuojelun piirissä olleen opioidiriippuvuudesta kärsivän nuoren silmin. Nuoren haastattelussa näkyy hänen mukaansa palvelujärjestelmän vaikeudet auttaa etenkin huumeita käyttäviä nuoria.

-Keinot muuttuvat helposti liian rangaistuskeskeisiksi ja pahimmillaan jopa mielivaltaisiksi. Tämä nostaa nuoren kynnystä hakeutua palvelujen piiriin tai pysyä niissä. Samalla heikkenee nuoren luottamus yhteiskuntaan ja sen kykyyn auttaa ja tukea häntä, toteaa Perälä.

EPT-verkoston järjestöt ovat perään kuuluttaneet jo pitkään paremmin saatavilla ja saavutettavissa olevia päihdepalveluja. Päihdeongelmista kärsivät alaikäiset nuoret ovat yksi keskeinen asiakasryhmä, joka tulee huomioida tulevaisuudessa paremmin päihdepalveluja ja muita tukimuotoja kehitettäessä.

Nuorisobarometria koskeva tiedote on luettavissa osoitteesta: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/2452-nuorisobarometri-2020-nuoret-paeaeosin-tyytyvaeisiae-palveluihin-ongelmia-erityisesti-kohdennetuissa-palveluissa

Linkki Nuorisobarometriin https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/