blogi: Musiikin kautta pääsee kiinni syvempiin tunteisiin, joita ei muuten pysty kokemaan

Itsevarmuutta ja rohkeutta hypätä uusiin asioihin

Musiikilla voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. Sen tietävät Jonna, 28, Touko, 24, ja Janina, 23, jotka treenaavat kuluvan kevään ajan Music Against Drugs ry:n bänditiimissä. Kaikille kolmelle nuorelle musiikki on elämässä keskeistä ja luova toiminta musiikin parissa on mahdollistanut uusien asioiden kokeilemisen ja tämän kautta myös onnistumisen kokemusten saamisen sekä kokonaan uusien puolien löytämisen itsestä. Toiminnan kautta on saanut tunteen, että “yllättää itsensäkin” ja “on ottanut paljon vastuuta asioista, joita ei ole koskaan ennen tehnyt”, kuvailee bänditiimin Jonna. Music Against Drugs ry toteuttaa 18–29-vuotiaille nuorille Ink-tiimitoimintaa, jonka tavoitteena on nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä työelämäosallisuuden edistämiseen. Tiimijakson aikana nuoret toimivat nuorisojohtoisesti eri tiimeissä, joista yksi on bänditiimi.

Jonnalle musiikin kuunteleminen on ollut iso osa elämää teini-iästä lähtien, mutta soittoharrastuksen hän on aloittanut vasta tultuaan bänditiimiin. Jonna kertoo, että on aina halunnut oppia soittamaan kitaraa ja haaveilee myös omasta kitarasta. Bänditiimissä Jonna on oppinut kitaransoiton alkeita ja aikoo jatkaa harrastusta myös tiimijakson jälkeen: “Bänditiimissä on saanut itsevarmuutta ja rohkeutta hypätä uusiin asioihin.”

Myöskään Toukolla ei ollut Ink-tiimijakson alkaessa aiempaa kokemusta soittamisesta. Touko kertoo, että bänditiimissä hän on oppinut musiikista paljon teknisiä asioita, muun muassa sen “miten musiikin saa toimimaan ja kuulumaan tietyllä tavalla”.

Bänditiimin kolmas jäsen, Janina, on laulanut pienestä asti ja tutustunut eri soittimiin isän musiikkitaustan myötä. Lukioikäisenä hän oppi kitarasta perussointuja ja sai ukulelen itselleen. Janinalle bänditiimissä mukanaolo on opettanut “uusia kikkoja” soittamisesta, lisännyt itsevarmuutta ja lieventänyt soittamiseen liittyvää jännitystä. Bänditiimissä Janina on ymmärtänyt, että “ei tarvitse olla täydellinen, että voi soittaa”.

Luovan toiminnan positiiviset vaikutukset ilmenevät sekä yksin tehtäessä että ryhmässä yhdessä toimien. Yhdessä toimimisen etuna voi olla yhteisöllisyyden syntyminen ja mahdollisuus löytää uusia kavereita. Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta sekä harrastaminen että ystävyyssuhteet toimivat päihde- ja mielenterveysongelmilta suojaavina tekijöinä. Jonnan mukaan ryhmän vahvuus on ollut rento meininki, eikä asioihin suhtauduta liian vakavasti. Omalla kohdallaan hän kokee, että juuri ryhmän jäsenten keskinäiset temperamenttierot ovat vaikuttaneet minäpystyvyyden kokemuksen vahvistumiseen: “Porukka on niin sosiaalista ollut, mikä on vastakohta omalle itselle ja tämä on auttanut itseäkin rohkaistumaan.”

Kun nuorilta kysyy, millaisia tunteita musiikki ja soittaminen heissä herättää, yhtenäinen vastaus on “iloa”. Kun päästään toimimaan itselle sopivien haasteiden parissa, syntyy onnistumisista iloa, joka koetaan palkitsevana. Onnistumisen kokemukset lisäävät minäpystyvyyden tunnetta, tunnetta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa tulevaisuuteen ja tätä kautta toimivat päihde- ja mielenterveysongelmilta suojaavana tekijänä.

Jonnan mukaan musiikki tuo energiaa ja iloa. Musiikin kautta on myös ymmärtänyt sen, että kaiken ei tarvitse olla niin vakavaa tai tiukkapipoista. Toiminta bänditiimissä on paljon rennompaa, kun voi soittaa, eikä soittaessa huomio kiinnity niin paljon itseen, vaan soittamiseen. Janinan mukaan “Musiikkiin saa purkaa kaikki fiilikset, nollata ajatuksia ja se on itseilmaisun keino. Musiikki tuo vapautuneen fiiliksen.” Touko kertoo kasvaneensa musiikkiin ikään kuin “kiinni”. Hänen mukaansa musiikin kuuntelulla on suuri merkitys ihmisten elämässä etenkin nykypäivänä, koska musiikin tavoittaminen on medioiden kehittymisen myötä entistä helpompaa. Myös Touko kertoo, että tuo iloa elämään ja myös auttaa jaksamaan. Musiikin kautta pääsee kiinni syvempiin tunteisiin, joita ei muuten pysty kokemaan: “Musiikki saa jaksamaan, ja musiikki voi saada esille sisäisen äänen ja avata vaikka minkälaisia aivojen sopukoita.”

Taustaa:

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston ja Mental Beauty Recordsin järjestävät valtakunnallisen Se voit olla sinä -biisikilpailuun keväällä 2019. Music Against Drugs ry osallistuu kilpailuun EPT-verkoston tuomaristojäsenenä. Lue lisää kilpailusta: http://www.ept-verkosto.fi/sevoisitollasina/

Music Against Drugs bänditiimi, kuvassa Jonna (vas.), Janina ja Touko.

Music Against Drugs ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka tarjoaa terveyttä, sosiaalisesti hyvinvointia sekä osallisuutta edistävää toimintaa nuorille. Ink-tiimitoiminnan lisäksi yhdistys tarjoaa luovaa toimintaa lapsille ja nuorille Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuuksiin liittyvien musiikki- ja kuvakilpailujen muodossa, joissa nuorille tarjotaan mahdollisuuksia tuoda omaa osaamistaan esille. Päihdekasvatuskokonaisuuksia järjestetään valtakunnallisesti yhteistyössä kuntien kanssa ja toiminnan kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnassa nuorilla on mahdollisuus tuoda omaa luovuuttaan esille osallistumalla nuorisojohtoiseen toimintaan omalla erikoisosaamisella. Music Against Drugs -toiminta pyrkii tarjoamaan nuorille mahdollisuuksia saada onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen  tunnetta. Toiminnan ydinajatuksena on, että kaikilla nuorilla olisi mielekästä tekemistä ja mahdollisuuksia saada onnistumisen kokemuksia ja se, että yksikään nuori ei olisi yksin.

Music Against Drugs ry