artikkeli: Miksi Suomen huumausainestrategia pitäisi uudistaa?

Suomen nykyinen huumausainestrategia on laadittu vuonna 1997. Suomen huumausainetilanteessa ja huumeita koskevassa toimintaympäristössä on tätä seuranneiden 22 vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

10 syytä uudistaa huumausainestrategia

  1. Huumeiden käyttö- ja kokeilumäärät ovat lisääntyneet, ja myös ongelmakäyttö kasvaa. Haluamme ehkäistä käytön lisääntymistä, keinoina ehkäisevän työn menetelmät ja oikea-aikaiset, eri käyttäjäprofiileille suunnatut palvelut.
  2. Huumeongelmat näkyvät aiempaa voimakkaammin katukuvassa. Tämä lisää kansalaisten turvattomuuden tunnetta.
  3. Huumausainerikosten määrä on kasvanut.
  4. Huumeiden käyttöön liittyvät asenteet ovat muuttuneet myönteisemmäksi.
  5. Huumeita käyttävien ihmisten lisäksi huumeiden käyttö koskettaa myös heidän läheisiään. Huumeiden käytön lisääntyessä läheisten ryhmä kasvaa, samoin läheisten tuen tarve.
  6. Huumekuolemien määrä on lisääntynyt.
  7. Erilaisten huumausaineiden kirjo on kasvanut ja käyttökulttuuri on monipuolistunut ja muuttunut näkyvämmäksi.
  8. Huumekauppa on moninaistunut. Internet ja anonyymin TOR-verkon kauppapaikat helpottavat huumeiden ja huumausaineiksi luokiteltujen aineiden saatavuutta.     
  9. Huumeongelmaisten hoitokulttuuri on muuttunut lyhytkestoisemmaksi ja korvaushoito on yleistynyt.
  10. Huumausainepolitiikassa on monissa maissa toteutettu merkittäviä muutoksia; Euroopassa ja muualla maailmassa on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kokeiltu tai otettu käyttöön monia erilaisia huumeongelmien ehkäisyyn ja haittojen vähentämiseen pyrkiviä lähestymistapoja, joita koskevaa ajantasaista tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi Suomessakin.

Miten voimme ehkäistä ongelmia?

Lukuisissa Euroopan maissa on perustettu tai suunnitteilla esimerkiksi huumeiden käytön valvottuja käyttötiloja. Erilaisten palveluiden avulla voidaan edistää huumeita käyttävien ihmisten pääsemistä hoidon ja tuen piiriin, vähentää huumekuolemia ja tartuntatautien leviämistä sekä vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia lieveilmiöitä. Tämä myös parantaa kansalaisten turvallisuuden tunnetta samalla, kun huumeiden käytöstä aiheutuvat haitat vähenevät.