Mielipide: Huumausainepolitiikka ei saa olla kilpailua siitä, kuka tekee tärkeintä työtä

Huumeisiin ja huumeita käyttäviin ihmisiin liittyy paljon pelkoja ja ennakkoluuloja. Pahimmassa tapauksessa tämä estää huumeriippuvaisia saamasta hyvää hoitoa ja tasa-arvoista kohtelua.

Suomen huumausainepolitiikkaa tulee kehittää suuntaan, jossa huumeita käyttäville ihmisille voidaan taata yhdenvertainen kohtelu ja mahdollisuus hyvään hoitoon. Samalla tulee ehkäistä huumeiden käytön yleistymistä. Tämän onnistumiseksi tarvitsemme yhteistyötä yli sektorirajojen. Avoin keskustelu poliisin, sosiaali- ja terveysviranomaisten, tutkijoiden, järjestöjen ja huumeita käyttävien ihmisten kanssa on ensimmäinen askel kohti toimivaa huumausainepolitiikkaa. Tärkeää on ottaa mukaan huumeita käyttävät ihmiset sekä heidän läheisensä esim. käyttäjäyhdistysten avulla.

Huumeongelma ei ratkea oman työn tärkeyttä korostamalla ja keskittymällä tuttuihin toimintatapoihin. Huumausainepolitiikan kokonaisuus on laaja, näkökulmia aiheeseen paljon. Yhdessä tekemällä ja toimivia käytäntöjä jakamalla voimme kehittää sitä inhimillisempään ja tehokkaampaan suuntaan.

Mirka Vainikka, Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja

Julkaistu Aamulehdessä 4.4.2018

Jätä kommentti