MIELIPIDE: Haittoja vähentävä työ ehkäisee uusia hiv-tartuntoja

Haittoja vähentävien palveluiden avulla voidaan parantaa päihteidenkäyttäjien toimintakykyä ja elämänhallintaa

Huumeita käyttävillä on todettu uusia hiv-tartuntoja. Haittoja vähentävän työn avulla tartuntoja olisi mahdollista estää. Tätä työtä tarvitaan, jotta voimme vähentää huumeiden käytöstä johtuvia terveydellisiä riskejä. Haittoja vähentävä työ vähentää lisäksi huumeiden käytöstä aiheutuvia lieveilmiöitä julkisilla paikoilla ja lisää näin kuntalaisten turvallisuuden tunnetta.

Suomessa on tehty hyvää työtä haittojen vähentämisen saralla. Työkalupakista puuttuvat vielä mm. käyttöhuoneet, joissa päihteidenkäyttäjät voivat käyttää huumeita turvallisessa ympäristössä sekä saada sosiaali- ja terveysneuvontaa, myös hiv-testausta. Tavoitteena on ehkäistä pistosinfektioita, päihdekuolemia sekä minimoida käytöstä aiheutuva inhimillinen ja taloudellinen taakka.

Lainsäädäntöä tulisi uudistaa niin, että lakiin kirjattaisiin selkeästi haittoja vähentävä työ ja sen kehittäminen. Käyttöhuoneet tavoittavat yhteiskunnan marginaalissa olevat ihmiset avun ja palveluiden piriin. Onnistumisiakin on, kun ylisukupolvinen kierre saadaan katkaistua, ja huumeiden käyttäjien lapset pääsevät elämässä eteenpäin.

Haittoja vähentävien palveluiden avulla voidaan parantaa päihteidenkäyttäjien toimintakykyä, elämänhallintaa sekä hyvinvointia. Kyse on ihmisarvosta ja oikeudesta saada tarpeenmukaista tukea. Tämä vahvistaa päihteitä käyttävien ihmisten toipumispääomaa ja tukee heitä kiinni elämään.

Kirjoitus julkaistu Helsingin Sanomissa 28.3.2019
https://www.hs.fi/paivanlehti/28032019/art-2000006049920.html

Ron Furman, toiminnanjohtaja, Tukikohta ry

Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja, Irti Huumeista ry

Inari Viskari, asiantuntija, Ehyt ry