Mielipide: Alkoholin haittoja on torjuttava ennalta


Pääkirjoituksessa (HS 3.9.) kirjoitettiin, että alkoholipolitiikan sisältöä tulisi muuttaa. Kirjoituksessa esitettiin, että keskiarvoihin vaikuttamisen sijaan tulisi keskittyä ongelmakäyttäjien auttamiseen.

Työpaikkojen päihdeohjelmat ja varhainen puuttuminen ovat hyvä esimerkki ehkäisevästä työstä, jonka avulla turvataan työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja työssä jaksamista. Ehkäisevä työ pyrkii auttamaan, puuttumaan ja tukemaan nimensä mukaisesti jo ennen ongelman syntymistä.

Lasten ja nuorten tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja vanhempien jaksamisen tukeminen ovat myös hyviä ehkäisevän työn keinoja, joilla tuetaan jokaisen osallisuutta yhteiskunnassamme.

Syntyneiden haittojen paikkaaminen ja vaurioiden korjaaminen on kallista, puhumattakaan siitä inhimillisestä kärsimyksestä, mitä tässä vaiheessa on jo ehtinyt aiheutua. Päihdeperheen lasta ei ilahduta se, että valtaenemmistön juomisen kerrotaan vähentyneen, vaan se, että alkoholihaitat vähenisivät hänen jokapäiväisessä elämässään.

Uusi alkoholilaki tuli voimaan vuoden alussa, eikä sen vaikutuksista voi vielä tehdä pitkän aikavälin johtopäätöksiä. Esimerkiksi kuuman kesän vaikutukset suomalaisten juomiseen eivät vielä näy. THL:n arvion mukaan alkoholinkulutus lisääntyy uuden alkoholilain vuoksi 4–6 prosenttia. Me ehkäisevän päihdetyön tekijät toivomme, että nämä luvut eivät toteudu, vaan suomalaiset todellakin vähentävät juomistaan. Tämä jää nähtäväksi.

Alkoholin haitat eivät jakaudu tasaisesti. Poliittisten päätösten ja lakien toimeenpanon tulee lisätä ihmisten hyvinvointia ja vähentää ihmisryhmien välistä eriarvoisuutta ja terveyseroja. Tähän nykyinen alkoholipolitiikka ei valitettavasti pysty.

Teemu Tiensuu,
puheenjohtaja, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Julkaistu Helsingin Sanomissa 8.9.2018

Jätä kommentti