Mielipide: Alkoholilain muutos lisää lastensuojelun paineita

Alkoholilain läpimeno oli monelle pettymys. Lain puolestapuhujat onnistuivat kääntämään usein keskustelun niin, että lakiuudistuksen pääasiaksi muodostui yksilön oikeus ostaa haluamiaan alkoholituotteita haluamallaan tavalla sen sijaan, että uudistuksella olisi tavoiteltu hyvinvointia mahdollisimman monelle. Varsinkin lasten asema jäi keskustelussa näkymättömiin, eikä alkoholin runsaamman saatavuuden nähty vaarantavan lasten hyvinvointia. Lapsilla on oikeus erityiseen suojaan. Alkoholin saatavuuden lisääminen tuo lasten arkeen kuitenkin enemmän alkoholihaittoja kuin aikaisemmin. Aikuisten päihdeongelmat ovat yleisin syy lastensuojeluilmoituksen tekemiselle. Vanhempien alkoholinkäyttö vaikuttaa väistämättä lapseen: kasvuolosuhteisiin, turvallisuudentunteeseen ja terveyteen. Päihteet tuovat haasteita myös vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Runsaamman saatavuuden vaikutukset eivät näy heti,

vaan ne tulevat viiveellä. Tämä tuo lisäpainetta lastensuojeluun. Koska alkoholilaki on nyt voimassa, päättäjien on tehtävä kaikkensa, jotta laki ei heikentäisi lasten asemaa entisestään. Lapsen oikeuksien toteuttaminen on aikuisten velvollisuus. Lapset tulisi ottaa huomioon viimeistään nyt, kun ministeri Annika Saarikon (kesk) perustama Alkoholifoorumi aloittaa työnsä. Foorumissa tulee kuulua vahvana lasten ja perheiden ääni. Päättäjien tehtävänä on taata yhteiskunta, jossa alkoholin haitat lapsille ja perheille ymmärretään ja niitä halutaan ehkäistä.

Pia Sundell, toiminnanjohtaja, Barnavårdsföreningen i Finland, EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmän puheenjohtaja

Niina Kokko, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto

Tarja Sassi, perhetyön päällikkö, Kriminaalihuollon tukisäätiö

Julkaistu Helsingin Sanomissa 18.3.2018

Insändare: Vi kan inte återkalla alkohollagen, men vi bör uppmärksamma barnens rätt till en trygg barndom

Den nya alkohollagen kan ses som en stor besvikelse. Trots hårt påverkansarbete lyckades inte specialister och organisationer få sina röster hörda. Vi kunde inte motarbeta en lag som främst handlar om möjligheten att skaffa alkohol när, var och hur som helst. I den politiska debatten glömdes viktiga aspekter så som välmående, hälsa och trygghet.

Barn har rätt till ett speciellt skydd. Att alkohol nu kan införskaffas i allt större mängder och nästan runt dygnet, orsakar nya problem för familjer. Föräldrars alkoholanvändning i berusningssyfte kan påverka föräldrars anknytning till sina barn, det är ett hot mot barnets trygghetskänsla och kan skada barns utveckling både psykiskt och fysiskt. Alkoholanvändning kan dessutom försämra föräldrarnas parförhållande. I dagens läge är oron över föräldrars alkoholanvändning redan nu den vanligaste orsaken för en barnskyddsanmälan. Ökade alkoholskador i samhället kommer att på lång sikt påverka barnskyddets möjligheter att hjälpa familjer i utsatta livssituationer.

Det är för sent att återkalla alkohollagen, tyvärr.  Därför är det nu viktigt att garantera barnens rätt till en trygg uppväxt. Det är viktigt att barnens rättigheter uppmärksammas genom att konsekvenserna av den nya lagen aktivt följs upp. Barnens röst bör höras i minister Annika Saarikkos nya arbetsgrupp, vilken har som målsättning att evaluera alkohollagens följder. I arbetsgruppen skall barnens behov vara i fokus och gruppen bör arbeta för ett tryggt samhälle för alla. Barnens rättigheter är våra vuxnas ansvar!

Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Ordförande för barnskyddsgruppen i Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete

Niina Kokko, specialist, Förbundet för mödra- och skyddshem

Tarja Sassi, chef för familjearbete, Finlands stödförening för ex-kriminella

​publicerad i HBL 24.3.2018