Meddelande: Myterna om cannabisanvändning lever starka

”Man får alltid bra fiilis när man röker gräs ”Cannabis är ju en ren naturprodukt.” ”Cannabis gör det lättare att bli en i gänget.” Bland annat det här nämnde en grupp unga vuxna* då man frågade dem vilka uppfattningar de har om användningen av cannabis.

Det har under 2010-talet blivit allt vanligare att pröva och använda cannabis, framför allt bland unga vuxna. Trenden är störst bland personer inom åldersgruppen 25–34 år. Av dem har nästan hälften åtminstone prövat på cannabis.

– Det finns många olika myter om användningen av cannabis, och vi behöver därför få igång en livligare debatt som bygger på förnuft och interaktion. Skrämseltaktik är inget bra sätt närma sig ämnet. Däremot gäller det att spräcka myterna och diskutera vilken effekt cannabis har och varför drogen används, säger verksamhetsledare Janne Paananen vid YAD Youth Against Drugs ry.

Det bör noteras att bland de yngre åldersgrupperna har tendensen att pröva på cannabis inte ökat. Av barnen i grundskoleålder har mindre än en tiondedel prövat på cannabis. Bland gymnasieeleverna är andelen mindre än 15 procent och bland yrkesskolstuderandena omkring en femtedel. De flesta använder cannabis bara några gånger. Majoriteten av finländarna har aldrig prövat på cannabis.

Debatten om cannabis är ofta värdeladdad och grundar sig på starka föreställningar. Personens egna eller vänners och bekantas erfarenheter kan också väga starkt i debatten.

– Det är viktigt att komma ihåg att det inte är samma sak att tala om cannabis som att pröva eller använda drogen. Man kan prata om cannabis likaväl som om vilket annat ämne som helst. Frågor, överläggningar och olika åsikter hör till en konstruktiv debatt, säger Kim Kannussaari, som leder projektet Cannabisintervention för unga cannabisanvändare.

Bland annat projektet Cannabisintervention för unga cannabisanvändare, YAD ry och kampanjen Veckan för förebyggande rusmedelsarbete, som ordnas av Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete, erbjuder material och fakta till stöd för debatten.

Cannabis effekt på körförmågan borde också diskuteras

Cannabis påverkar också körförmågan. Effekten varar några timmar, lite beroende på bl.a. hur stor mängd cannabis personen har använt.

Cannabis försämrar användarens reaktionsförmåga och koncentrationsförmåga och förvränger uppfattningen av avstånd och hastigheter. Föraren märker nödvändigtvis inte själv att ämnet påverkar hans eller hennes körförmåga, berättar planerare Laura Loikkanen från Trafikskyddet.

Andelen drogpåverkade rattfyllerister av alla fall av rattfylleri som kommit till polisens kännedom har ökat på 2010-talet. Under 2010-talet har andelen drogpåverkade rattfyllerister som kommit till polisens kännedom ökat. Dessutom används allt fler olika förbjudna ämnen.

I Finland har inga gränser fastställts för narkotika på samma sätt som promillegränserna för alkohol, utan i fråga om narkotika gäller nolltolerans i trafiken.

Temat för veckan för förebyggande rusmedelsarbete är i år cannabis. Målet är att väcka diskussion om ämnet och att synliggöra olika föreställningar om användningen av cannabis. Därtill vill man uppmuntra i synnerhet dem som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen och dem som arbetar med ungdomar och unga vuxna att diskutera användningen av cannabis med kunder och klienter.

Veckan för förebyggande rusmedelsarbete går av stapeln den 4–10 november. Temaveckan ordnas av Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete. Trafikskyddet är en av samarbetspartnerna när det gäller att sprida information om kampanjen.

*Information om rådande föreställningar om cannabis samlades in från en grupp unga vuxna inom ramen för projektet Cannabisintervention för unga cannabisanvändare under våren 2019. Gruppen bestod av cirka 20 unga vuxna.